Нашата история

1960

1960-те

През 1965 г. са произведени първите безкамерни и високоскоростни гуми Sava. Две години по-късно компанията започва да произвежда гуми според лицензионно споразумение с Semperit, като този съюз в крайна сметка се превръща в съвместното предприятие Sava-Semperit.