Нашата история

2010

След 2010 г.

Растежът и разширяването на Sava продължават, като ние произвеждаме около 7 милиона гуми годишно и разширяваме дейността си на нови европейски пазари.