Външен шум

Купуването на гуми за товарен автомобил или автобус с добра шумова категория намалява отражението на превозното средство върху околната среда.

Нивото на външен шум на гумата е дадено в децибели. Пиктограмите със звуковите вълни показват дали шумът от гумата е под, или над европейските лимити.

1 черна вълна: тиха (3 dB или повече под европейския лимит)
2 черни вълни: средно шумна (между европейския лимит и 3 dB под него)
3 черни вълни: шумна (над европейския лимит)

Децибелите имат значение

Увеличаване само с няколко децибела дава голямо отражение върху нивата на шума. Гума с шумов клас от три черни вълни може да бъде до четири пъти по-шумна от гума с една черна вълна.

Показаните стойности на етикетите са само примерни. Стойностите за определена серия или размер гуми може да се различават.