Denmark DK
Skift land

Udvendig støj

Køber du lastvogns- eller busdæk med en god støjklassificering, formindskes dit køretøjs påvirkning af miljøet omkring dig.

Dækkets udvendige støjniveau vises med en decibelværdi. Ikonet med lydbølgerne angiver, om dækstøjen er under eller over de kommende europæiske grænser.

1 sort bølge: Støjsvag (3 dB eller mere under den fremtidige europæiske grænse)
2 sorte bølger: Rimelig (mellem den fremtidige europæiske grænse og 3 dB under)
3 sorte bølger: Larmende (over den fremtidige europæiske grænse)

Decibel er vigtige

En stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Rent faktisk medfører en forskel på 3 dB en fordobling af den støj, dækket frembringer.

Mærkeværdierne vises kun som illustration. Værdier for specifikke dækserier/-størrelser kan variere.