Estonia EE
Vahetage riiki

EL-i rehvimärgise selgitus

Sarnaselt köögiseadmete energiamärgisele muudab EL-i uus rehvimärgis rehvide oluliste ohutus- ja keskkonnaaspektide hindamise lihtsaks. Lisateavet saate järgmistelt linkidelt.

Rehvimärgise teabe vaatamine

EL-i rehvimärgis pannakse kleebisena alates 2012. aasta novembrist kõikidele uutele rehvidele. Kõik edasimüüjad on kohustatud esitama seda teavet. Iga Sava rehvi EL-i hinnanguid võite vaadata ka meie kodulehelt.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvivaliku/mõõdu väärtused võivad erineda.

Kuni 20% teie sõiduki kütusekulust on seotud teie rehvide veeretakistusega. See on takistus, mida rehv kohtab maapinda puutudes. Kergemini veerev rehv vajab vähem kütust, kuna hõõrdumisele ja kuumusele raisatakse väiksem kogus energiat.

Kütusesäästlikkust hinnatakse 7 erineva kategooria abil vahemikus A-st (kõige kütusesäästlikum kategooria) G-ni (kõige vähem kütusesäästlik kategooria). Kategooriat D sõiduautode puhul ei kasutata.

Teised kütusekulu mõjutavad tegurid

Optimaalseks kütusesäästlikkuseks hoidke rehvid õigesti täispumbatuna. Madal rehvirõhk suurendab veeretakistust ja mõjutab haarduvust märjal teel. Teie sõiduki mass ja teie sõidustiil võivad samuti palju muuta. Energiasäästlik sõit ehk „ökosõit” võib teie kütusekulu märgatavalt vähendada.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvivaliku/mõõdu väärtused võivad erineda.

Haarduvus märjal teel on uute rehvide ostmisel oluline faktor, millega arvestada. EL-i hinnang määratakse rehvi pidurdusmaa mõõtmisega märgadel pindadel.

Haarduvust märjal teel hinnatakse A-st (kategooria lühim pidurdusmaa) F-ini (kategooria pikim pidurdusmaa).

Hinnanguid D ja G sõiduautode puhul ei kasutata.

Märkus. Sõitmisel peate alati kinni pidama soovitatud peatumisteekonnast.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvivaliku/mõõdu väärtused võivad erineda.

Rehvid tekitavad osa teie sõiduki möödumismürast. Hea mürahinnanguga rehvide ostmine vähendab teie sõitmisega kaasnevat mõju ümbritsevale keskkonnale.

Rehvi välismüra tase on näidatud detsibellides. Helilaine ikoonid näitavad, kas rehvimüra on alla tulevasi Euroopa piirmäärasid või üle nende.

  • 1 must laine: vaikne (3 dB või enam alla Euroopa tulevast piirmäära)
  • 2 musta lainet: mõõdukas (Euroopa tulevase piirmäära ja alla 3 dB vahel)
  • 3 musta lainet: mürarikas (üle Euroopa tulevase piirmäära)

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvivaliku/mõõdu väärtused võivad erineda.