Estonia EE
Vahetage riiki

Kvaliteedi soorituskriteeriumid

Mida see tähendab?

3/15/50 meetod peegeldab erinevaid sooritusvõime kriteeriume, mille suhtes meie rehve testitakse.

3 – sooritusvõime kriteeriumite arv, mida testitakse EL-i rehvimärgise süsteemis.

15 – keskmine soorituskriteeriumite arv, mida hinnatakse Euroopa suuremate autospordiorganisatsioonide ja väljaannete läbiviidud sõltumatute testidega.

50 – testide arv, mida me teeme kõikidele uutele Sava rehvimudelitele.

Lugege täpsemalt rehvi põhiliste sooritusvõime kriteeriumite kohta

3 – EL-i rehvimärgise testimine

2012. aastal kasutusele võetud EL-i rehvide standardtähis analüüsib kõiki rehve 3 põhilise soorituskriteeriumi osas.

 • Kütusesäästlikkus – rehvi veeretakistuse mõõtarv, mis mõjutab sõiduki kütusesäästlikkust. Hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni G-ni (madalaim hinnang).
 • Haarduvus märjal teel – rehvi pidurdusvõime määr märgadel teedel. Haarduvust märjal teel hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni F-ini (madalaim hinnang).
 • Väline veeremüra – rehvi tekitatud välismüra näitaja detsibellides. Mustad helilained näitavad rehvi müraklassi 1-st (vaikne) 3-ni (vali).

15 – sõltumatud testid

Euroopa tähtsamad autoorganisatsioonid ja -väljaanded viivad igal aastal läbi sõltumatuid rehviteste keskmiselt 15 olulisema soorituskriteeriumi osas, mille hulka kuuluvad tavaliselt

 • juhitavus ja pidurdamine märjal ja kuival teel;
 • haarduvus kurvides;
 • vastupidavus;
 • kütusekulu;
 • sisemüra;
 • vesiliug.

50 – Sava-sisesed testid

Meie Savas usume, et EL-i rehvimärgis aitab tarbijatel teha uute rehvide ostmisel infomeeritud valikuid. Sellepärast tegime koostööd EL-i ametnikega märgise väljatöötamisel enne selle kasutusele võtmist.

Me hindame ka sõltumatute testijate ja organisatsioonide panust ning austame nende ausaid hinnanguid meie toodetele, uskudes taas, et need aitavad tarbijatel teha informeeritud valikuid. Just sellepärast avaldame testide tulemused koos rehviteabega brošüürides ning internetis.

Aga meile sellest ei piisa

Kõik meie rehvid läbivad 50 sooritusvõime testi mille käigus hindavad meie asjatundjad neid EL-i märgise kriteeriumitest veelgi põhjalikumalt, sh :

 • juhitavus ja pidurdamine märjal ja kuival teel;
 • läbisõit ja vastupidavus;
 • sisemüra;
 • vesiliug kurvides ja sirgetel;
 • veojõud;
 • stabiilsus suurel kiirusel;

Meie spetsiaalseid talverehve testitakse muuhulgas ka jääl ja lumel haarduvuse, juhitavuse ning pidurdamise osas.