Norway NO
Bytt land

Forstå dekket

Sava Tire Sidewall

Lese av dekket

All den viktige informasjonen du trenger å vite om dekket, er trykket på sideveggen.

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å vedlikeholde dekkene dine, og å velge nye når det er på tide å bytte.

Veiledningen vår vil hjelpe deg med å forstå hva de ulike tallene og bokstavene betyr.

Sava Tire Sidewall

Dekktype

En "P" eller ingen bokstav i det hele tatt viser til dekk på personbiler.

Sava Tire Width

Dekkbredde

Bredden på dekket, målt i millimeter, fra sidevegg til sidevegg.

Sava Tire Diameter

Hjuldiameter

Hjulets diameter (høyde) i tommer.

Sava Tire Construction

Oppbygning

En "R" viser til et radialdekk. Nesten hvert eneste nye dekk som lages i dag er et radialdekk.

Belastningsindeksen til dekket forteller deg hva som er dets maksimale lasteevne

Belastningsindeks

Belastningsindeksen til dekket forteller deg hva som er dets maksimale lasteevne. Det er viktig å velge reservedekk som er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Belastningsrangering og hastighetsrangering bør ses på samlet når du velger et dekk Du finner belastningsrangeringen på sideveggen, like ved siden av diameterangivelsen.

Hastighetsrangeringen viser til den maksimale hastigheten et dekk tåler.

Hastighetsrangering

Hastighetsrangeringen er den maksimalt tillatte hastigheten for et dekk med riktig lufttrykk og i bruk med last.

Du finner hastighetsrangeringen til dekkene trykket på sideveggen, og angitt med en bokstav. For eksempel vil et dekk med en hastighetsrangering på V ha en maksimumshastighet på 240 km/t.

Når det kjøpes inn reservedekk, er det helt essensielt at hastighetsrangeringen stemmer overens med hastighetsegenskapene til kjøretøyet.

Sjekk ut den maksimalt tillatte hastigheten ved å føre opp hastighetsindeksen i applikasjonen.

Sava Tire Sidewall

Informasjon om dekkets lufttrykk

Dette er det maksimale lufttrykket for dekket, noe som er viktig å vite når du sjekker lufttrykket. Du bør sjekke kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon.

Sava Tire Sidewall

Slitebanefølere

Bokstavene "TWI" angir steder hvor slitebanefølere befinner seg på dekket. Du bør sjekke disse følerne jevnlig for å sikre at slitebanen er tilstrekkelig dyp. I EU-land er minste tillatte slitebanedybde normalt 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Produksjonsdato

Datoen dekket ble produsert angis i form av en firesifret kode som viser uke og år.

Sava Tire aspect ratio

Sideforhold

Dette er forholdet mellom dekkets tverrsnitt og dets bredde, uttrykt som en prosentandel. Et sideforhold på 65 vil f.eks. angi at dekkets høyde er 65 % av dets bredde.

Sava Tire Sidewall

Godkjenningsmerke og -nummer for ECE

Dette betyr at dekket er i samsvar med standardene til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (U.N.E.C.E.) med hensyn til pneumatiske dekk.