Norway NO
Bytt land

Oppnå et balansert dekk

Når man sammenligner dekk, er det viktig å vite at noen ytelsesfaktorer er i konflikt med hverandre. Med andre ord kan det å optimalisere for én egenskap være på bekostning av en annen.

En avveining oppstår mellom våtgrep og drivstoffeffektivitet. Av natur vil mønster som gir godt veigrep på våt vei også generere større dekk-til-vei-friksjon. Dette gjør det svært krevende å lage dekk som oppnår A-rangering for både drivstoffeffektivitet og våtgrep.

Vår tilnærming

Vårt mål er å utvikle balanserte dekk som leverer på alle ytelsesområder. I tillegg til EU-rangeringene omfatter dette viktige faktorer som for eksempel kjøreegenskaper på tørr og våt veibane, vannplaningssikkerhet og kjørelengde.