Norway NO
Bytt land

Utvendig støy

Ved å bruke lastebil- eller bussdekk med lav støyklasse reduserer du støyforstyrrelsene for miljøet rundt deg.

Dekkets utvendige støynivå vises som en desibelverdi. Lydbølgeikonene angir om dekkstøyen er under eller over de europeiske grenseverdiene.

1 svart lydbølge: lavt støynivå (3 dB eller mer under den europeiske grenseverdien)
2 svarte lydbølger: moderat støynivå (mellom den europeiske grenseverdien og 3 dB lavere)
3 svarte lydbølger: høyt støynivå (over den europeiske grenseverdien)

Desibelene har noe å si

En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. Et dekk som er merket med tre svarte lydbølger, kan generere opptil fire ganger så mye støy som et dekk med én svart lydbølge.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.