Norway NO
Bytt land

Forklaring av EUs dekkmerking

EUs nye dekkmerking ligner på energietiketten man finner på hvitevarer og gjør det enkelt å vurdere viktige sikkerhets- og miljøaspekter ved et dekk. Klikk på koblingene under for å finne ut mer.

Dekkmerke-informasjon

EUs dekkmerke vil vises som et klistremerke på alle nye dekk fra november 2012. Alle forhandlere plikter å oppgi denne informasjonen. EU-merkingen for de forskjellige Sava-dekkene er i tillegg tilgjengelig på nettstedet vårt.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere.

Så mye som 20 % av drivstofforbruket er relatert til dekkets rullemotstand. Dette er motstanden dekket får når det møter bakken. Et lettrullende dekk krever mindre drivstoff, ettersom en mindre mengde energi kastes bort på friksjon og varme.

Drivstoffeffektivitet rangeres i 7 ulike kategorier, fra A (mest drivstoffeffektive kategori) til G (minst drivstoffeffektive kategori). Kategori D brukes ikke for passasjerbiler.

Andre faktorer som påvirker drivstofforbruket

For å sikre optimal drivstoffeffektivitet må du passe på at dekkene har riktig lufttrykk. Lavt dekktrykk øker rullemotstanden og reduserer våtgrepet. Vekten på kjøretøyet og din personlige kjørestil kan også ha mye å si. Du kan redusere drivstofforbruket betydelig ved å kjøre mer energieffektivt (øko-kjøring).

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere.

Våtgrep er en viktig faktor når du kjøper nye dekk. EUs klassifisering bestemmes ved å måle dekkets bremselengde på vått underlag.

Våtgrepet angis med bokstavkoder fra A (kortest bremselengde) til F (lengst bremselengde).

Klassifiseringene D og G brukes ikke for personbiler.

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe kjøretøyet innenfor den anbefalte bremselengden.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere.

Dekk genererer en del av kjøretøyets støy når den kjører. Å kjøpe dekk med god støyrangering vil redusere virkningen av kjøringen din på miljøet rundt deg.

Dekkets utvendige støynivå vises som en desibelverdi. Lydbølgeikonene angir om dekkstøyen er under eller over de kommende europeiske grenseverdiene.

  • 1 svart bølge: Stille (3 dB eller mer under den kommende europeiske grensen)
  • 2 svarte bølger: Moderat (mellom den kommende europeiske grensen og 3 dB under)
  • 3 svarte bølger: Støyende (over den kommende europeiske grensen)

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere.