Poland PL
Zmień kraj

Hałas zewnętrzny

Poziom hałasu generowanego przez przejeżdżający pojazd zależy głównie od opon. Kupując opony o dobrej klasie głośności, zmniejszasz uciążliwość swojego samochodu dla środowiska.

Hałas zewnętrzny emitowany przez oponę określono w decybelach. Ikony fal dźwiękowych wskazują, czy poziom hałasu mieści się w granicach przyszłych europejskich limitów, czy też je przekracza.

1 czarna fala: cicha (co najmniej 3 dB poniżej przyszłego limitu UE)
2 czarne fale: średnia (pomiędzy przyszłym limitem UE a poziomem 3 db poniżej tego limitu)
3 czarne fale: głośna (powyżej przyszłego limitu UE)

Oznaczenia na etykiecie mają jedynie charakter poglądowy. Wartości mogą się różnić między sobą ze względu na rodzaj bieżnika oraz rozmiar opony.