Sweden SE
Ändra land

Säsongsdäck

Köpa vinterdäck

I vissa EU-länder måste bilister enligt lag använda en uppsättning vinterdäck under årets kalla månader.

Men även om detta inte är fallet där du bor kan du genom att använda däck utformade för kalla väderförhållanden få prestandafördelar, med bättre väggrepp och kontroll på is och snö.

Säkrare körning i låga temperaturer: När temperaturerna faller under 7°C förbättras faktiskt ett vinterdäcks prestanda. I Sava-vinterdäck finns en speciell blandning med högt silikainnehåll. Det ger bättre väggrepp, bromsförmåga och kontroll i vinterförhållanden i jämförelse med sommardäck eller åretruntdäck.

Bra grepp på is och snö: Breda mönsterklackar och extra sajpningar – små skåror i mönsterklackarna – förbättrar väggreppet på kalla och frusna vägar samtidigt som däcket snabbt kan transportera bort snö. Vissa vinterdäck har även dubbar för säkert fäste i värsta vinterförhållanden.

Följ lagen

I vissa europeiska länder krävs vinterdäck enligt lag under vissa delar av året. Andra bestämmelser kan gälla dubbdäck som kanske är förbjudna i vissa områden eller som måste tas av på våren. Kontrollera bestämmelserna i ditt land innan du köper däck

Sök

Enligt EU:s lagstiftning måste alla däck märkas med information om däckens prestandaegenskaper under vissa förhållanden – men vinterprestanda ingår inte. Din däckhandlare eller tester som utförs av oberoende organisationer ger dig bästa information om vinterprestandan hos olika däckmodeller.

Köp en komplett uppsättning

Montera aldrig en blandning av sommar- och vinterdäck eftersom det inverkar negativt på väghållningen, särskilt när det gäller däck som har olika prestandaegenskaper och olika slitbanemönster. En blandning av vinter- och sommardäck kan medföra att hala vägförhållanden blir ännu farligare eftersom däcken har olika grepp i vägunderlaget.

Förvara däcken på rätt sätt när de inte används

Vinterdäck bör förvaras i speciella säckar under sommarmånaderna och alltid travas på sidorna i stället för stående med slitbanesidan nedåt. Med rätt underhåll förlängs vinterdäckens livslängd. Din däckhandlare kan föreslå olika förvaringsalternativ om du inte har plats hemma eller på jobbet.

Kontrollera dina däck regelbundet

Kontrollera dina vinterdäck regelbundet för att se till att de har rätt lufttryck och lämpligt mönsterdjup. När vinterdäck krävs enligt lag, krävs också ett minsta mönsterdjup. Sava rekommenderar vinterdäck med ett mönsterdjup på minst på 4 mm (för sommardäck är EU:s minimikrav 1,6 mm).

Välj aldrig hastighet före säkerhet

Däck som är utformade för vinterförhållanden kan ha en lägre hastighetsklass än sommardäck. Du bör aldrig överskrida ditt fordons rekommenderade hastighetsklass för vinterdäck.