Sweden SE
Ändra land

Säsongsdäck

Mount summer tires

Montera dina sommardäck

Montera dina sommardäck: Om du använder vinterdäck under vintermånaderna, kom ihåg att byta till sommardäck när genomsnittstemperaturen ligger över 10°C. Sommardäck har bättre prestanda på torra vägar. Kom ihåg att förvara dina vinterdäck på rätt sätt – använd lämpliga förvaringssäckar och placera däcken liggande på sidan. Din däckhandlare kan ge dig mer information om olika förvaringsalternativ.

Check your pressure

Kontrollera lufttrycket

Kontrollera lufttrycket: Däcken släpper ut luft snabbare i varma förhållanden, så det är ännu viktigare att du regelbundet kontrollerar lufttrycket under sommaren. Däck med för lågt lufttryck alstrar mer värme vid körning, vilket ökar däckets rullmotstånd till nackdel för bränsleekonomin.

Check your pressure

Kontrollera vätskenivåerna

Kontrollera vätskenivåerna: Det är mycket viktigt att du kontrollerar att nivåerna på din motorolja, kylvätska, bromsvätska och spolarvätska följer fordonstillverkarens rekommendationer. Du kanske vill använda en tjockare oljeblandning i varmare väder eftersom den påverkas mindre av värme.

Check your battery health

Kontrollera batteriets livslängd

Kontrollera batteriets livslängd: Varmare väder kan medföra extra belastning på ditt batteri. Äldre batterier kan utsättas för särskild belastning under sommaren. Du kanske vill testa ditt batteri för att se om det behöver bytas eller laddas.

Be ready for rough weather

Var förberedd för tufft väder

Sommaren kan också innebära skiftande väderlek. Från kraftigt regn, starka vindar och dimma till extrema väderförhållanden som stormar och orkaner – sommarens varma månader har sina egna klimatutmaningar. Körkunskaper som att veta hur man förebygger sladd och korrigerar styrningen i farliga vindar är därför viktiga.

Change your tires

Byte av däck

Bilister som lever i länder med kraftiga snöfall på vintern eller där temperaturerna regelbundet faller under 7°C bör använda en uppsättning vinterdäck.

För dem som lever och kör i områden med hala vägar kan dubbdäck vara ett alternativ. Dubbdäck är inte tillåtna enligt lag överallt, men de kan underlätta vid körning i extrema vinterförhållanden. Kom ihåg att du måste byta däck till våren för att förebygga skador på vägarna.

Change your oil

Byt olja

Speciell vinterolja gör det enklare att starta din bil under kalla morgnar med frost. Överväg att byta oljan till en lättare blandning innan temperaturerna faller, särskilt om du har använt en tjockare olja under sommarmånaderna.

Check your essential equipment

Kontrollera din viktigaste utrustning

Kontrollera din viktigaste utrustning: Ditt fordons bromsar, värmare och defroster bör fungera perfekt för optimal komfort och uthållighet i kyla.

Det är också mycket viktigt att du kontrollerar frostskyddsvätskan och spolar- vätskan. Kylsystemet i din kylare bör innehålla en blandning med hälften vatten och hälften frostskyddsvätska. Om du är osäker, låt din verkstad kontrollera det eller använd ett enkel testpaket för hemmabruk. Se också till att du använder en spolarvätska som är lämplig för vinterförhållanden och överväg att byta torkarblad om de visar tecken på slitage.

Rinse of road salt

Tvätta bort vägsalt

Tvätta bort vägsalt: Det salt och grus som används för att hålla vägarna isfria kan göra att din bil rostar snabbt. Om du har kört på sandade eller grusade vägar är det viktigt att du regelbundet spolar och tvättar rent bilen från salt och kemikalier.

Slow down

Sänk farten

Sänk farten: Sänk farten på vinterväglag och ta extra god tid på dig för varje resa. Öka avståndet mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Ta dig tid och lär dig köra i vinterväglag så att du kan förebygga sladd och kontrollera fordonet på isunderlag.