Sweden SE
Ändra land

Rätt lufttryck

Kontrollera lufttrycket i dina däck – gör det regelbundet för säkrare körning och för att förlänga dina däcks livslängd

Rätt lufttryck

Lufttrycket i dina däck påverkar ditt fordons körprestanda och bränsleeffektivitet samt dess potentiella säkerhet. Rätt lufttryck i däcken förlänger också dina däcks livslängd – för lite lufttryck i däcken orsakar alltför hårt och ojämnt slitage.

Regelbundna kontroller av lufttrycket är mycket viktiga

Alla bilister bör kontrollera lufttrycket minst en gång i månaden och både före och efter längre resor. Du bör även kontrollera dina däcks slitbanor för att se om det finns ojämnt slitage, som kan bero på för högt eller för lågt lufttryck i däcken.

Även under ideala körförhållanden kommer luft att sippra ur däcken med ungefär 0,069 bar i månaden, något mer under varma förhållanden.

Om du inte är säker på det korrekta lufttrycket för dina däck ska du titta i ditt fordons ägarmanual eller på däckets sidovägg.

Hur du kontrollerar lufttrycket

  1. Du behöver en tryckmätare. Luftkompressorn hos din verkstad eller bensinstation har vanligtvis en inbyggd tryckmätare. Små bärbara modeller finns att köpa i butiker med biltillbehör.
  2. Se till att du kontrollerar lufttrycket endast när däcken är kalla – direkt på morgonen eller innan du ger dig iväg. När däcken värms upp, genom körning eller varma väderförhållanden, expanderar luften i dem och därmed kan avläsningen av trycket bli felaktig.
  3. Lokalisera luftventilen på ditt hjul och skruva av plasthatten. Placera tryckmätaren över ventilen och tryck ner – det ska höras ett kort väsande ljud och visaren eller indikatorn på din mätare ska röra sig.
  4. Jämför trycknivån som anges på mätaren med tillverkarens rekommenderade lufttryck, mätt i bar.
  5. Om du använder en luftkompressor på din verkstad kan du fylla på eller släppa ut luft efter behov. Om du endast använder en tryckmätare måste du använda en egen kompressor eller köra fordonet till närmaste verkstad.
  6. Upprepa mätningen för alla fyra däck. Om du upptäcker alltför stor tryckförlust i ett eller flera av däcken kan det vara ett tecken på luftläckage. Låt en fackman kontrollera dessa däck så snart som möjligt.
  7. Sätt tillbaka ventilhatten när däcket har den lufttrycksnivå som tillverkaren rekommenderar.