Sweden SE
Ändra land

Däckrotation

Däckrotation – rotera dina däck när du kört mellan 1 000 och 1 200 mil eller en gång i halvåret.

Däckrotation

Genom att rotera dina däck får du ett jämnt slitage på samtliga däck. Ett jämnt slitage kan förlänga däckens livslängd samt ge jämn väghållning och jämnt väggrepp. Regelbunden rotation av däcken kan bidra till att ditt fordon får jämn väghållning. Det kan vara bra att rotera dem i samband med vartannat oljebyte.

Varför bör däcken roteras? Bilens framdäck slits vanligtvis snabbare än bakdäcken. Om du roterar dem ofta blir slitaget jämnare och slitbanornas livslängd optimeras. Tänk på att däckrotation inte kan korrigera problem som beror på felaktigt lufttryck.

Hur ofta bör däcken roteras? Det kan vara bra att rotera däcken i samband med vartannat oljebyte (efter ungefär 1 000 till 1 200 mil). Om du ofta kör i hög hastighet, kör tunga laster eller långa sträckor kan du på grund av den ökade belastningen behöva göra något tätare rotationer. Du bör rotera däcken så snart som möjligt efter att du har upptäckt ojämnt slitage. Om däcken avger ett surrande ljud när du kör på jämn väg kan det vara dags att överväga rotation.

Kan jag rotera däcken själv? Eftersom det är viktigt att dina däck blir rätt inställda, rekommenderar vi att du anlitar en fackman hos din däckhandlare eller verkstad. Men det är tillräckligt enkelt för att du ska kunna göra det själv och det är bra att känna till hur det fungerar även om du anlitar en fackman. Du behöver inga specialverktyg, endast lite plats och några timmar till förfogande.

Kontrollera alltid i fordonets instruktionsbok med avseende på fordonstillverkarens rekommendationer.

Vi föreslår att din däckrotation följer nedanstående mönster.

Du bör endast rotera fram- och bakdäcken sinsemellan om alla däck har samma storlek (mönster A–D).

Vissa fordon är utrustade med däck och hjul av olika storlek fram respektive bak. I så fall föreslår vi mönster E (om icke-riktningsbestämda däck är monterade).

Vid rotation av riktningsbestämda däck bör du alltid ta hänsyn till pilarna på sidoväggarna. Pilarna anger däckets rullriktning och den måste alltid följas. För riktningsbestämda däck av samma storlek kan mönster A följas.

För fordon med riktningsbestämda däck av olika storlek eller hjul med olika uppsättningar fram och bak med riktningsbestämda däck måste däcken tas av, monteras och ställas in för korrekt däckrotation. Titta alltid i instruktionsboken och läs fordonstillverkarens rekommendationer.