Slovenia SL
Zamenjaj državo

Spoznajte svojo pnevmatiko

Sava Tire Sidewall

Branje oznak na pnevmatiki

Vsi pomembni podatki pnevmatike, ki jih morate vedeti kot uporabnik, so vtisnjeni na bočnici.

Ti podatki vam bodo pomagali pri vzdrževanju pnevmatik in pri izbiri novih pnevmatik, ko bo treba sedanje zamenjati.

Naš vodnik vam pomaga razumeti, kaj pomenijo različne številke in črke.

Sava Tire Sidewall

Tip pnevmatike

Oznaka »P« (ali če črke ni) pomeni, da gre za pnevmatiko za osebno vozilo.

Sava Tire Width

Širina pnevmatike

Širina pnevmatike, v milimetrih, merjena od bočnice do bočnice.

Sava Tire Diameter

Premer platišča

Premer (višina) platišča, izražen v palcih.

Sava Tire Construction

Zgradba

Oznaka »R« pomeni radialno pnevmatiko. Skoraj vse današnje pnevmatike so radialne.

Razred obremenitve pnevmatike pove, kolikšna je njena največja nosilnost

Razred obremenitve

Razred obremenitve pnevmatike pomeni njeno največjo nosilnost. Pomembno je, da nadomestno pnevmatiko izberete skladno s priporočili proizvajalca vozila.

Pri izbiranju pnevmatike upoštevajte razred obremenitve in tudi hitrostni razred. Razred obremenitve je označen na bočnici, tik ob podatku o premeru.

Hitrostni razred označuje največjo dovoljeno hitrost vožnje s pnevmatiko

Hitrostni razred

Hitrostni razred pomeni najvišjo dovoljeno hitrost pravilno napolnjene in obremenjene pnevmatike.

Hitrostni razred pnevmatike je natisnjen na bočnici in je izražen s črkovno kodo. Na primer: pri pnevmatiki hitrostnega razreda V največja dovoljena hitrost znaša 240 km/h.

Pri nakupu pnevmatik za zamenjavo je bistveno, da je njihov hitrostni razred primeren za najvišjo hitrost vašega vozila.

Največjo dovoljeno hitrost ugotovite, če vnesete črkovno oznako hitrostnega razreda v program.

Sava Tire Sidewall

Podatki o polnilnem tlaku

To je najvišji dovoljeni polnilni tlak pnevmatike; poznati ga morate pri preverjanju tlaka v pnevmatiki. Več podatkov poiščite v priročniku za vozilo.

Sava Tire Sidewall

Indikatorji obrabe tekalne plasti

Črke »TWI« kažejo mesta indikatorjev obrabe tekalne plasti. Redno preverjajte te indikatorje, ali je tekalna plast še vedno dovolj globoka. V državah EU je večinoma predpisana najmanjša globina tekalne plasti 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje pnevmatike je označen s štirimestno kodo tedna in leta.

Sava Tire aspect ratio

Presečno razmerje

To je številska vrednost razmerja med višino prečnega preseka pnevmatike in njeno širino, izražena v odstotkih. Presečno razmerje 65 denimo pomeni, da višina preseka pnevmatike znaša 65 % širine.

Sava Tire Sidewall

Homologacijska oznaka in številka ECE

Pomenita, da je pnevmatika skladna s standardi Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (U.N.E.C.E.) za pnevmatike.