Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Porozumejte svojim pneumatikám

Sava Tire Sidewall

Čítanie vašej pneumatiky

Všetky dôležité informácie, čo by ste mali vedieť o svojej pneumatike, sú natlačené na bočnej stene.

Prečítanie týchto informácií umožní vykonávať údržbu svojich pneumatík a vybrať nové, keď nastane čas na novú sadu.

Náš návod vám pomôže pochopiť význam rôznych čísiel a písmen.

Sava Tire Sidewall

Typ pneumatiky

Písmeno „P“, alebo žiadne, znamená pneumatiku pre osobné vozidlo.

Sava Tire Width

Šírka pneumatiky

Šírka vašej pneumatiky v milimetroch meraná od bočnej steny po bočnú stenu.

Sava Tire Diameter

Priemer kolesa

Priemer (výška ) kolesa v palcoch.

Sava Tire Construction

Konštrukcia

Písmeno „R“ označuje radiálnu pneumatiku. Takmer každá pneumatika, ktorá sa vyrába v súčasnosti, je radiálna.

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad

Index záťaže

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad. Je dôležité, aby ste vybrali náhradnú pneumatiku, ktorá zodpovedá odporúčaniam výrobcu.

Pri výbere pneumatiky musíte brať ohľad na index nosnosti ako aj na rýchlostnú kategóriu. Index záťaže vašej pneumatiky nájdete na bočnej stene, hneď vedľa priemeru.

Rýchlostná kategória udáva maximálnu povolenú rýchlosť, ktorú pneumatika podporuje

Rýchlostná kategória pneumatiky

Rýchlostná kategória je zákonom povolená maximálna rýchlosť pre správne nahustenú pneumatiku používanú pod záťažou.

Rýchlostnú kategóriu vašich pneumatík reprezentovanú jedným písmenom nájdete vytlačenú na bočnej stene. Napríklad pre pneumatiky rýchlostnej kategórie V platí maximálna rýchlosť 240 km/h.

Pri kúpe náhradných pneumatík je nevyhnutné, aby ich rýchlostná kategória zodpovedala rýchlostným schopnostiam vášho vozidla.

Skontrolujte maximálnu povolenú rýchlosť zadaním svojho rýchlostného indexu do aplikácie.

Sava Tire Sidewall

Informácie o tlaku v pneumatikách

Je to maximálny tlak nahustenia pre vašu pneumatiku. Je to dôležitá informácia pre kontrolu tlaku v pneumatikách. Vyhľadajte si ďalšie informácie v príručke svojho vozidla.

Sava Tire Sidewall

Indikátory opotrebovania dezénu

Písmená „TWI“ ukazujú miesto indikátorov opotrebovania dezénu. Pravidelne kontrolujte tieto indikátory, aby ste sa uistili, že dezén je dostatočne hlboký. V krajinách EÚ je vo väčšine prípadov minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Dátum výroby

Dátum, kedy bola pneumatika vyrobená, sa uvádza štvormiestnym kódom obsahujúcim týždeň a rok.

Sava Tire aspect ratio

Profilové číslo

Pomer prierezu pneumatiky a jej šírky vyjadrený v percentách. Profilové číslo 65 napríklad znamená, že výška pneumatiky je 65 % jej šírky.

Sava Tire Sidewall

Značka a číslo schválenia EHK

Znamená to, že pneumatika zodpovedá normám Hospodárskej komisie OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe – U.N.E.C.E.) vzťahujúcim sa na pneumatiky.