Srbija SR
Promeni državu

Odgovarajući pritisak u pneumatiku

Provera pritiska u pneumaticima – vršite je redovno radi bezbednije vožnje i dužeg veka trajanja pneumatika

Odgovarajući pritisak u pneumatiku

Pritisak vazduha u pneumaticima utiče na performanse vozila i potrošnju goriva tokom vožnje, a potencijalno i na bezbednost. Odgovarajući pritisak vazduha produžava i radni vek pneumatika – nedovoljno napumpani pneumatici podložni su pojačanom i neravnomernom habanju.

Redovna provera pritiska je od suštinske važnosti

Svim vozačima se preporučuje da pritisak u pneumaticima proveravaju barem jedanput mesečno, kao i pre i nakon dužeg putovanja. Takođe se savetuje pregled gazećeg sloja pneumatika u pogledu neravnomernog habanja, što može biti simptom prekomernog ili nedovoljnog pritiska u pneumatiku.

Čak i pri idealnim uslovima za vožnju pritisak u pneumatiku obično opada brzinom od oko 0,069 bara ili jednu funtu po kvadratnom inču (psi) za mesec dana, pri čemu je pad pritiska intenzivniji u toplijim vremenskim uslovima.

Ako niste sigurni koliki treba da bude pritisak u pneumaticima, taj podatak potražite u priručniku za korišćenje vozila ili na bočnom zidusamog pneumatika.

Kako da proverite pritisak u pneumatiku

  1. Biće vam potreban manometar. Kompresor za vazduh u lokalnoj radionici ili na benzinskoj stanici obično na sebi ima ugrađen manometar, a u prodavnici auto-delova možete i sami kupiti mali ručni model.
  2. Vodite računa da pritisak proverite dok su pneumatici hladni – odmah ujutro ili pre polaska na put. Kad se pneumatici zagreju, usled vožnje ili zbog toga što je napolju toplo, dolazi do širenja vazduha u njima, što znači da očitani pritisak neće biti tačan.
  3. Na točku locirajte ventil za vazduh, pa odvrnite plastičnu kapicu sa njega. Postavite priključak manometra iznad ventila i pritisnite ga – trebalo bi da se začuje kratko šištanje, a kazaljka ili indikator na manometru trebalo bi da se pomeri.
  4. Pritisak koji ste izmerili manometrom uporedite sa pritiskom koji preporučuje proizvođač pneumatika, u odgovarajućoj mernoj jedinici (bar ili psi).
  5. Ako koristite radionički kompresor, sada možete po potrebi dopumpati ili ispumpati pneumatik. Ako ste pak koristili sopstveni manometar, moraćete da upotrebite kućni kompresor ili da se odvezete do najbliže radionice.
  6. Postupak ponovite na sva četiri pneumatika. Ako na jednom ili više pneumatika uočite znatno opadanje pritiska, to može ukazivati na ispuštanje vazduha. Čim vam to bude zgodno, odnesite ove pneumatike na proveru od strane stručnog lica.
  7. Kada svaki pneumatik napumpate do pritiska koji preporučuje proizvođač, ponovo postavite kapice na ventile.