Srbija SR
Promeni državu

Kada treba da zamenim pneumatike?

Posavetujte se sa prodavcem pneumatika – naučite znakove koji ukazuju na neophodnost zamene pneumatika

Kada treba da zamenim pneumatike?

U nekom trenutku, svi pneumatici moraju da se zamene. U nastavku su navedeni neki znaci na koje treba da obratite pažnju.

Potrebno je kupiti nove pneumatike u sledećim slučajevima:

Gazeći sloj pneumatika istrošen je ispod nivoa koji omogućava bezbednu vožnju: Gazeći sloj svih pneumatika s vremenom se smanjuje usled habanja gume. Većina pneumatika ima indikatore habanja koji će vam pomoći da prepoznate kada je gazeći sloj pohaban iznad bezbednog nivoa. To su trake tvrde gume koje postaju vidljive kada dubina gazećeg sloja padne ispod određene vrednosti (zakonski minimum u EU iznosi 1,6 mm).

Neravnomerna šara habanja gazećeg sloja – kada se neki delovi gazećeg sloja habaju brže od drugih – može biti znak problema sa vašim vozilom ili pneumaticima. Redovno proveravajte pohabanost gazećeg sloja pneumatika.

Možete da vidite oštećenje pneumatika: Sitna naprsnuća koja su vidljiva na bočnom zidu pneumatika – pojava poznata kao „crazing” – znak su da treba zameniti pneumatik, jer oštećenja ovog dela mogu dovesti do kvara pneumatika. Bočne zidove, gazeći sloj i ramena pneumatika takođe treba redovno proveravati, kako bi se blagovremeno otkrile posekotine, klobuci, mehurići, kao i naprsnuća. Pneumatike sa ovakvim oštećenjima treba zameniti, čak i ako im je gazeći sloj i dalje dobar.

Prilikom zamene pohabanih ili oštećenih pneumatika, preporučuje se zamena sva četiri pneumatika istovremeno. U slučaju zamene samo dva pneumatika, vodite računa da oni odgovaraju pneumaticima koji su već na vozilu, a radi optimalne vuče i stabilnosti, nove pneumatike treba montirati na točkove zadnje osovine.