Srbija SR
Promeni državu

Upoznajte svoj pneumatik

Sava Tire Sidewall

Čitanje oznaka na pneumatiku

Sve informacije koje treba da znate o pneumatiku utisnute su na njegovom bočnom zidu.

Čitanje ovih informacija pomoći će vam u održavanju pneumatika, kao i pri izboru novih kad dođe vreme za kupovinu kompleta za zamenu.

Naš vodič će vam pomoći da shvatite značenje svih tih različitih brojeva i slova.

Sava Tire Sidewall

Tip pneumatika

Ako nema slovne oznake ili postoji oznaka „P”, radi se o pneumatiku za putnička vozila.

Sava Tire Width

Širina pneumatika

Širina pneumatika, u milimetrima, mereno od jednog do drugog bočnog zida.

Sava Tire Diameter

Prečnik točka

Prečnik (visina) točka, u inčima.

Sava Tire Construction

Konstrukcija

Slovo „R” označava radijalne pneumatike. Skoro svaki novi pneumatik koji se danas napravi predstavlja radijalni pneumatik.

Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost

Indeks opterećenja

Indeks opterećenja pneumatika ukazuje na njegovu maksimalnu nosivost. Važno je da prilikom kupovine pneumatika za zamenu odaberete one koji su u skladu sa preporukama proizvođača.

Treba istovremeno voditi računa o indeksu opterećenja i indeksu brzine prilikom izbora pneumatika. Indeks opterećenja za postojeći pneumatik pronaći ćete na njegovom bočnom zidu, odmah pored oznake prečnika.

Indeks brzine pneumatika označava njegovu maksimalnu dozvoljenu brzinu

Indeks brzine

Indeks brzine je maksimalna dozvoljena brzina za pravilno napumpan pneumatik kada se koristi pod opterećenjem.

Indeks brzine pneumatika je odštampan na bočnom zidu i predstavljen slovom. Na primer, za pneumatik sa indeksom „V”, maksimalna dozvoljena brzina je 240 km/h.

Prilikom kupovine pneumatika za zamenu, važno je da njihovi indeksi brzine odgovaraju mogućnostima vašeg vozila u pogledu brzine.

Proverite koja je maksimalna dozvoljena brzina unosom indeksa brzine u ovu aplikaciju.

Sava Tire Sidewall

Informacija o pritisku u pneumaticima

Ovo je maksimalna vrednost pritiska vazduha u pneumatiku, što je važno znati prilikom provere pritiska. Više informacija potražite u priručniku za svoje vozilo.

Sava Tire Sidewall

Indikatori habanja gazećeg sloja:

Slova „TWI” pokazuju mesto na kom se nalaze indikatori habanja gazećeg sloja. Redovno proveravajte ove indikatore kako biste bili sigurni da je gazeći sloj pneumatika dovoljno dubok. U državama EU, minimalna dubina gazećeg sloja je uglavnom 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje pneumatika je označen četvorocifrenom šifrom, koja prikazuje nedelju u godini i godinu proizvodnje.

Sava Tire aspect ratio

Razmera

To je odnos poprečnog preseka pneumatika i njegove širine, izražen u procentima. Razmera od 65, na primer, ukazuje na to da visina pneumatika iznosi 65% od njegove širine.

Sava Tire Sidewall

Oznaka i broj odobrenja Ekonomske komisije za Evropu (ECE)

Ovo ukazuje na to da je pneumatik usklađen sa standardima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN ECE.), koji se odnose na pneumatike.