Srbija SR
Promeni državu

Objašnjenje etikete EU za pneumatike

Slično oznakama za energetski razred koje se nalaze na kućnim aparatima, nova etiketa EU za pneumatike olakšava ocenu važnih aspekata pneumatika u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Istražite dole navedene linkove da biste saznali više.

Pregled informacija na oznaci pneumatika

EU oznaka pneumatika biće postavljena kao etiketa na sve nove pneumatike od novembra 2012. Svi prodavci moraju da obezbede ove informacije. EU ocene za svaki pneumatik Sava možete da pogledate i na našoj veb-stranici.

Vrednosti prikazane na etiketi služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije i dimenzije pneumatika mogu da variraju.

Čak 20% potrošnje goriva povezano je sa otporom kotrljanja pneumatika. Ovo je otpor na koji pneumatik nailazi kada dolazi u kontakt sa podlogom. Pneumatiku koji se lako kotrlja potrebno je manje goriva budući da se manja količina energije troši na trenje i zagrevanje.

Efikasnost potrošnje goriva se ocenjuje upotrebom sedam različitih kategorija, od A (kategorija za najveću efikasnost potrošnje goriva) do G (kategorija za najmanju efikasnost potrošnje goriva). Kategorija D se ne koristi za putnička vozila.

Drugi faktori koji utiču na potrošnju goriva

Radi ostvarenja optimalne potrošnje goriva, vodite računa o propisanom pritisku u pneumaticima. Nizak pritisak u pneumaticima povećava otpornost kotrljanja i utiče na prianjanje na vlažnim podlogama. Težina vozila i vaš stil vožnje mogu takođe da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Energetski efikasna vožnja, ili „eko-vožnja”, može značajno da smanji potrošnju goriva.

Vrednosti prikazane na etiketi služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije i dimenzije pneumatika mogu da variraju.

Važno je razmotriti prianjanje na vlažnim podlogama prilikom kupovine novih pneumatika. EU ocena pneumatika određuje se merenjem njegovog zaustavnog puta na vlažnim podlogama.

Prianjanje na vlažnim podlogama ocenjuje se od A (kategorija sa najkraćim zaustavnim putem) do F (kategorija sa najdužim zaustavnim putem).

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

Napomena: Tokom vožnje uvek poštujte preporučeno odstojanje u odnosu na vozilo ispred.

Vrednosti prikazane na etiketi služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije i dimenzije pneumatika mogu da variraju.

Pneumatici stvaraju deo buke koju proizvodi vaše vozilo pri kretanju. Kupovinom pneumatika sa dobrom ocenom buke smanjićete štetan uticaj svoje vožnje na životnu sredinu.

Nivo spoljašnje buke prikazan je vrednošću u decibelima. Ikone zvučnih talasa pokazuju da li je buka pneumatika ispod ili iznad budućih evropskih graničnih vrednosti.

  • Jedan crni talas: tih (3 dB ili više ispod buduće evropske granične vrednosti)
  • Dva crna talasa: umeren (između buduće evropske granične vrednosti i 3 dB niže)
  • Tri crna talasa: bučan (iznad buduće evropske granične vrednosti)

Vrednosti prikazane na etiketi služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije i dimenzije pneumatika mogu da variraju.