EU-bandenlabels

Wat is er nieuw in de bandenregelgeving?

Vanaf mei 2021 is de Verordening (EU) 2020/740 van toepassing, die een wijziging inhoudt voor de manier waarop banden worden gelabeld. Lees meer over de betekenis van het bandenlabel en wat er nieuw is aan de energiecategorieën voor banden.

 

Sava heeft nauw samengewerkt met de Europese instellingen aan het nieuwe bandenlabel om innovatie in de sector te stimuleren en consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen over hun banden te nemen. Wij zijn van mening dat consumenten dankzij het nieuwe EU-bandenlabel relevantere en beter vergelijkbare informatie over bandparameters kunnen verkrijgen en eindgebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het nieuwe EU-bandenlabel biedt ook gedetailleerdere informatie die online beschikbaar is, waardoor consumenten en professionals makkelijker de juiste keuze kunnen maken. In de volgende secties geven we een meer gedetailleerde uitleg over de bandenlabels.

EU-bandenlabel: Overzicht

Het EU-bandenlabel en de efficiëntieklassen hebben een nieuw ontwerp en zijn door een nieuwe schaal enigszins gewijzigd. Het vorige standaardlabel toonde alleen bandenklassen op basis van rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Het nieuwe EU-bandenlabel bevat aanvullende informatie over de prestaties van banden in weersomstandigheden met sneeuw en ijs. De schaal van de labels voor grip op nat wegdek en rolweerstand heeft nu vijf in plaats van zeven klassen, aangeduid met de letters A tot en met E. 

Brandstofefficiëntie

Wist u dat de banden 20% van het brandstofverbruik van uw voertuig bepalen? Door banden te kiezen met een hoge brandstofefficiëntiecategorie haalt u meer kilometers uit uw tank en verlaagt u de CO2-uitstoot van uw voertuig. Afhankelijk van de rolweerstand van de band zal de brandstofefficiëntie variëren van klasse A voor de meeste brandstofbesparing tot en met klasse E voor de minste brandstofbesparing. Per klasse neemt het brandstofverbruik toe met ongeveer 0,1 liter per 100 gereden kilometers. Simpel gezegd hebben brandstofefficiënte banden minder energie nodig om te rollen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een lager brandstofverbruik en zal ook uw milieubelasting verlagen.

Classificatie voor grip op nat wegdek

'Grip op nat wegdek' is het vermogen van de band om in natte omstandigheden contact te houden met de weg. De EU-beoordeling richt zich maar op één aspect van grip op nat wegdek – het remvermogen van de band op nat wegdek. De prestaties worden beoordeeld van klasse A tot en met klasse E. Banden met een hoge grip op nat wegdek stoppen sneller op natte wegen wanneer vol wordt geremd. In een noodsituatie kunnen enkele meters een groot verschil uitmaken.

Opmerking: Houd tijdens het rijden altijd rekening met de aanbevolen stopafstand.

*Gemeten volgens de testmethoden uit Bepaling EC 1222/2009. De remafstanden kunnen variëren afhankelijk van de rijomstandigheden en andere beïnvloedende factoren.

Geluidsclassificatie

In de EU-bandenklassen wordt ook rekening gehouden met het externe geluid dat een band produceert tijdens het rijden. Door banden met een goede geluidswaardering te kiezen, vermindert u de impact op de omgeving waarin u rijdt. Het geluidsniveau wordt ingedeeld in klasse A, B of C. Het rolgeluid van de band wordt gemeten in decibel en het exacte getal wordt weergegeven in het onderste gedeelte van het label. Banden met een laag geluidsniveau hebben een waarde tussen 67 en 71 dB. Een band met het hoogste niveau produceert geluidsgolven tussen 72 en 77 dB. Een toename van maar een paar decibel betekent een groot verschil in geluidsniveau. Bij een verschil van slechts 3 dB produceert een band zelfs twee keer zo veel extern geluid.

Uitleg van het nieuwe EU-bandenlabel

De bijgewerkte versie van het EU-bandenlabel bevat nieuwe informatie. Hieronder wordt het nieuwe ontwerp van het EU-bandenlabel in het kort uiteengezet:

De QR-code:

Door een QR-code op te nemen, wordt eenvoudig toegang geboden tot productgegevens in het openbare deel van de productdatabase van de EU. De code kan worden gescand en geeft toegang tot productinformatiebladen en Europese bandenlabels.

De identificator van het bandentype:

Elk bandproduct moet worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke bandaanduiding.

Het pictogram voor sneeuwbanden:

Er zijn twee nieuwe opties voor het toevoegen van een extra pictogram. Het pictogram voor sneeuwbanden geeft aan dat de band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw. Het pictogram bestaat uit een berg met drie pieken en een sneeuwvlok (3PMSF) die op de zijwand van dergelijke banden staat. Het pictogram wordt toegekend op basis van de remafstand van een auto die met 40 km/h over samengepakte sneeuw rijdt of door de tractiekracht van een band te meten. Voor een vrachtwagen wordt het pictogram toegekend door de acceleratieprestaties van een band te meten. De mate van grip op sneeuw in het algemeen wordt getest overeenkomstig bijlage 7 bij UNECE-bepaling nr. 117. De bepaling beschrijft in detail factoren als testoppervlak, luchttemperatuur, testvoertuig, belasting, druk, snelheid en nog veel meer.

Het pictogram voor ijsbanden:

Het tweede nieuwe pictogram bestaat uit een ijsstalagmiet en geeft aan dat een band in de winter een kortere remweg heeft op met ijs bedekte wegen. Informatie over de mate van grip op ijs wordt gebaseerd op de ISO-norm (ISO 19447), die naar verwachting in juli 2021 wordt gepubliceerd. Voor banden die aan de technische eisen voldoen, zal het pictogram voor grip op ijs worden opgenomen op het nieuwe EU-bandenlabel van een C1-band (band voor personenwagens) die voldoet aan de minimumwaarden voor grip op ijs die in die ISO-norm worden vastgelegd. Het pictogram wordt toegekend op basis van de remafstand van een auto die met 30 km/h over puur ijs rijdt. De normen voor C2- en C3-banden moeten nog worden gedefinieerd.

Bekijk onze banden

Sava steunt deze herzieningen van de regelgeving voor bandenlabels volledig en geeft klanten graag meer relevante informatie over de bandparameters bij de aanschaf van banden. We zijn er stellig van overtuigd dat het onze missie is om banden te bevorderen die zo veilig mogelijk zijn voor consumenten, brandstof besparen en bijdragen aan milieubescherming in de hele bandenindustrie. Onze experts adviseren u graag over de banden die het beste bij uw voertuig en uw behoeften passen.

Overzicht van wijzigingen

  • Verlaagde classificatieniveaus: Brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek worden nu geclassificeerd in 5 niveaus (van A t/m E) in plaats van 7
  • Extern rolgeluid wordt geclassificeerd van A (laagste geluidsniveau) t/m C (hoogste geluidsniveau)
  • Het nieuwe EU-bandenlabel is voorzien van een QR-code die kan worden gescand voor toegang tot productinformatie
  • Elk bandenlabel moet een unieke identificator hebben
  • Het nieuwe pictogram voor sneeuwbanden geeft aan dat de band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw.
  • Een nieuw pictogram voor grip op ijs geeft aan of een C1-band (band voor personenwagens) voldoet aan de minimumwaarden voor grip op ijs die in de nieuwe ISO-norm 19447 zijn vastgelegd