EU-dekkmerkering

Hva er nytt i dekkforskriftene?

Fra mai 2021 gjelder forordning (EU) 2020/740, som endrer måten dekk merkes på. Finn ut mer om betydningen av dekketiketten og hva som er nytt med tanke på dekkenes energivurdering.

 

Sava har samarbeidet tett med EU-institusjonene på det oppdaterte dekkmerket for å fremme innovasjon i bransjen og hjelpe forbrukerne med å ta mer informerte beslutninger om dekkene sine. Vi mener at den nye EU-dekketiketten vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk. Den nye EU-dekketiketten gir også mer detaljert informasjon på Internett – det gjør det enklere for forbrukere og fagfolk å velge riktig. Vi laget en mer detaljert forklaring av dekktyper for deg i de følgende avsnittene.

EU-dekkmerke: Oversikt

EUs dekketikett og effektivitetsklasser kommer i et nytt design og endres litt på grunn av en nyutformet skala. Den tidligere standardetiketten viste bare dekklasser med hensyn til rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Den nye EU-dekketiketten inneholder tilleggsinformasjon om dekkenes ytelse i snø- og isvær. Skalaen for etikettklassen for våtgrep og rullemotstand har nå 5 klasser i stedet for 7, merket med bokstavene A til E. 

Drivstoffeffektivitet

Visste du at dekk står for opptil 20 % av bilens drivstofforbruk? Hvis du velger dekk med høy drivstoffeffekt, vil du få flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Avhengig av dekkenes rullemotstand, varierer drivstoffeffektiviteten fra klasse A, noe som indikerer den beste drivstofføkonomien, til klasse E, noe som gir den verste drivstofføkonomien. Mellom klassene øker drivstofforbruket med omtrent 0,1 liter for hver 100 km kjøring. Enkelt sagt, drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Dette betyr at du bruker mindre drivstoff, og du reduserer også miljøpåvirkningen!

Våtgrepsmerking

«Våtgrep» er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EU-klassifiseringen fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrepet – dekkets bremsekraft under våte forhold. Ytelsen er gradert mellom dekk i klasse A og klasse E. Dekk med et høyt våtgrep vil stoppe raskere på våte veier når man bremser fullt. I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si.

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe bilen innenfor den anbefalte bremselengden.

*Når målt i henhold til de testmetodene som er fastsatt i forordning EC 1222/2009. Bremselengden kan variere i henhold til kjøreforholdene og andre påvirkende faktorer.

Støymerking

EUs dekkvurderinger tar også hensyn til den eksterne støyen som et dekk genererer under kjøring. Ved å velge et dekk med en god støyvurdering, kan du redusere effekten kjøringen din har på det omkringliggende miljøet. Støynivået fordeles i klasse A, B eller C. Dekkets rullestøy måles i desibel, og det nøyaktige tallet vises i den nederste delen av merket. Dekk med lavt støynivå har mellom 67 og 71 dB. Det høyeste nivået viser lydbølger på mellom 72 og 77 dB. En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB dobler faktisk mengden ekstern støy som et dekk produserer.

En forklaring av den nye EU-dekketiketten

Det er nyutviklet informasjon som kan være tilgjengelig på den oppdaterte versjonen av EU-dekketiketten. Her er den nye utformingen av EUs dekketikett forklart i et nøtteskall:

QR-koden:

Inkluderingen av en QR-kode gir enkel tilgang til produktdetaljer i den offentlige delen av EUs produktdatabase. Koden kan skannes og bevilger tilgang til produktblad og europeiske dekketiketter.

Identifikatoren for dekktypen:

Hver dekktype må være identifiserbar ved hjelp av en unik dekkbetegnelse.

Snødekkikonet:

Det finnes to nye alternativer for å inkludere et ekstra ikon. Snødekkikonet vises hvis dekket er egnet for ekstreme snøforhold. Den har et snøfnugg-symbol med tre fjelltopper (3PMSF) som er på dekksidene. Piktogrammet bevilges ved å måle bremselengden til en bil i 11 km/t på kompakt snø, eller ved å måle trekkraften til et dekk. For lastebiler bevilges piktogrammet ved å måle dekkets akselereringsytelse. Generelt er snøgrepytelsen testet i henhold til vedlegg 7 til UNECE-forskrift nr. 117. Forskriften beskriver i detalj faktorer som testoverflate, lufttemperatur, testing av kjøretøy, last, trykk, hastighet med mer.

Iskdekkikonet:

Det andre nye ikonet har et istapp-symbol og indikerer at et dekk gir kortere bremselengde på isete veier om vinteren. Informasjon om isgrep-ytelsen vil være basert på ISO-standarden (ISO 19447), som forventes å bli publisert i juli 2021. Isgrep-piktogrammet for dekk som oppfyller de tekniske kravene, er inkludert på den nye EU-dekketiketten på et C1-dekk (personbildekk) som oppfyller minstekravene til indeksen for isgrep som er angitt i denne ISO-standarden. Piktogrammet bevilges ved å måle bremselengden til en bil i 9 km/t på ren is. Standardene for C2- og C3-dekk må fortsatt defineres.

Ta en titt på dekkene våre

Sava støtter fullstendig disse endringene i regulering av dekketiketter og er glade for å kunne gi kundene mer relevant informasjon om dekkparametre når de kjøper dekk. Vi er sikre på at det er vår oppgave å fremme dekkene med den beste sikkerheten for forbrukerne, som er drivstoffeffektive og står for miljøbeskyttelse i hele dekkindustrien. Våre eksperter vil gjerne gi deg råd om den perfekte passformen til bilen din og dine behov!

Sammendrag av endringer

  • Reduserte nivåer: Drivstoffeffektivitet og våtgrep er nå klassifisert i fem nivåer (fra A til E) i stedet for 7
  • Ekstern rullestøy er rangert fra A (laveste støynivå) til C (høyeste støynivå)
  • Det nye EU-dekkmerket gir en QR-kode som kan skannes for å få tilgang til produktdetaljer
  • Hvert dekkmerke må vise en unik identifikator
  • Det nye snødekkikonet vises hvis dekket er egnet for ekstreme snøforhold
  • Et nytt isgrep-ikon angir om et C1-dekk (personbildekk) oppfyller minstekravene til indeksen for isgrep som er angitt i den nye standarden ISO 19447