ES riepu marķēšana

Kas jauns riepu noteikumu jomā?

Regula (ES) 2020/740, kas nosaka jauno riepu marķēšanas veidu, stājās spēkā 2021. gada maijā. Uzziniet vairāk par riepu marķējuma nozīmi un jaunumiem attiecībā uz riepu energoefektivitātes vērtējumu. 

 

Sava ciešā sadarbībā ar Eiropas iestādēm ir cītīgi strādājis pie atjauninātā riepu marķējuma, lai veicinātu inovācijas nozarē un palīdzētu patērētājiem pieņemt apzinātākus lēmumus saistībā ar riepām. Mēs uzskatām, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmāku informāciju par riepu parametriem un ļaus lietotājiem veikt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas. Jaunais ES riepu marķējums arī nodrošina, ka detalizēta informācija ir pieejama tiešsaistē, tādējādi atvieglojot lēmuma pieņemšanu gan patērētājiem, gan profesionāļiem. Turpmākajās sadaļās esam sagatavojuši detalizētāku skaidrojumu par riepu marķējumu.

ES riepu marķējums: Pārskats

ES riepu marķējumam un efektivitātes klasēm ir izveidots jauns noformējums, un līdz ar jaunizveidoto skalu šie parametri ir nedaudz mainīti. Iepriekšējā standarta marķējumā riepu klases bija norādītas tikai attiecībā uz rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni. Jaunajā ES riepu marķējumā pievienota papildu informācija par riepu veiktspēju sniega un apledojuma apstākļos. Tagad ir piecas, nevis septiņas klases marķējuma saķeres apzīmēšanai ar slapju ceļu un rites pretestības noteikšanai, kas apzīmētas ar burtiem no A līdz E. 

Degvielas patēriņa efektivitāte

Vai zināt, ka riepas atbild par līdz pat 20 % no jūsu automobiļa degvielas patēriņa? Izvēloties riepas ar augstu degvielas patēriņa efektivitātes vērtējumu, tiek nodrošināts lielāks nobraukums ar vienu uzpildes reizi un mazākas CO2 izplūdes. Atkarībā no riepas rites pretestības tās degvielas patēriņa efektivitāte svārstīsies no A klases, kas norāda uz vislabāko degvielas ekonomiju, līdz E klasei, kas nozīmē vissliktāko degvielas ekonomiju. Starp klasēm degvielas patēriņš palielinās par aptuveni 0,1 litru uz katriem nobrauktajiem 100 km. Vienkārši sakot, degvielu ekonomējošām riepām nepieciešama mazāka rites enerģija. Tas nozīmē, ka galu galā jūs patērēsiet mazāk degvielas, kā arī samazināsiet ietekmi uz vidi!

Saķeres ar slapju ceļu novērtējums

“Saķere ar slapju ceļu” ir riepas spēja izveidot saķeri ar ceļa virsmu slapjos laikapstākļos. ES vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta tikai vienam saķeres ar slapju ceļu aspektam, proti, riepas bremzēšanas īpašībām uz slapjas virsmas. Veiktspēja tiek vērtēta diapazonā no A līdz E klasei. Riepas, kurām ir augsta saķere ar slapju ceļu, apstājas ātrāk, kad bremzes tiek nospiestas pilnībā. Ārkārtējās situācijās dažiem metriem var būt izšķiroša nozīme.

Piezīme: Braukšanas laikā vienmēr jāievēro bremzēšanas ceļam vajadzīgā distance.

* Ja mērīts saskaņā ar Regulā EK 1222/2009 norādītajām testēšanas metodēm. Bremzēšanas ceļš ir atkarīgs no braukšanas apstākļiem un citiem ietekmējošiem faktoriem.

Trokšņa līmeņa novērtējums

ES riepu vērtējumos tiek ņemts vērā arī ārējais troksnis, ko riepa rada braukšanas laikā. Izvēloties riepu ar zemu trokšņa līmeņa vērtējumu, varat samazināt braukšanas ietekmi uz apkārtējo vidi. Trokšņa līmenis tiek iedalīts A, B vai C klasē. Riepas rites troksni mēra decibelos, un precīzs skaitlis ir norādīts marķējuma lejasdaļā. Riepām ar zemu trokšņa līmeni tas ir no 67 līdz 71 dB. Augstākajā līmenī skaņas viļņi svārstās diapazonā no 72 līdz 77 dB. Izmaiņas vien dažu decibelu apmērā atstāj milzīgu ietekmi uz radītā trokšņa līmeņiem. Faktiski, palielinot trokšņa līmeni tikai par 3 dB, riepas radītais ārējais trokšņa līmenis dubultojas.

Jaunā ES riepu marķējuma skaidrojums

ES riepu marķējuma atjauninātajā versijā ir pieejama jauna veida informācija. Šeit īsumā izskaidrots jaunais ES riepu marķējuma dizains:

QR kods:

QR koda iekļaušana nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par produktu ES produktu datubāzes publiski pieejamajā daļā. Kodu var skenēt, un tas nodrošina piekļuvi produkta informācijas lapām un Eiropas riepu marķējumiem.

Riepas tipa identifikators:

Katra riepa ir jāidentificē, izmantojot unikālu riepu apzīmējumu.

Sniega riepas ikona:

Pastāv divas jaunas ikonas. Sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem ar daudz sniegu. Šādas riepas sānu daļā ir iestrādāts simbols, kurā attēlota sniegpārsla uz triju virsotņu kalna fona (3PMSF). Piktogrammu piešķir, nosakot automobiļa bremzēšanas ceļu ātrumā no 25 m/h uz blīva sniega vai nosakot riepas vilces spēku. Kravas automobiļiem piktogrammu piešķir, nosakot riepas paātrinājuma rādītājus. Saķeri ar sniegu kopumā pārbauda saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu. Noteikumos sīki aprakstīti tādi faktori kā testa virsma, gaisa temperatūra, testējamais transportlīdzeklis, slodze, spiediens, ātrums un daudzi citi aspekti.

Ledus riepas ikona:

Otrā jaunā ikona attēlo ledus stalagmīta simbolu, un tas norāda, ka riepa nodrošina īsāku bremzēšanas ceļu uz apledojušiem ceļiem ziemā. Informācija par saķeri ar ledu tiks balstīta uz ISO standartu (ISO 19447), ko paredzēts publicēt 2021. gada jūlijā. Attiecībā uz tehniskajām prasībām atbilstošām riepām, piktogramma par saķeri ar apledojušu ceļu tiks iekļauta jaunajā C1 riepu (vieglo automobiļu riepu) ES riepu marķējumā, kas atbilst šajā ISO standartā noteiktajiem minimālajiem rādītājiem attiecībā uz saķeri ar apledojušu ceļu. Piktogrammu piešķir, nosakot automobiļa bremzēšanas ceļu, sākot no 20 km/h uz tīra ledus. C2 un C3 riepu standarti vēl būs jānosaka.

Aplūkojiet mūsu riepas

Sava pilnībā atbalsta šos Riepu marķēšanas regulas labojumus un klientiem, kuri iegādājas riepas, labprāt sniedz papildu informāciju par riepu parametriem. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu misija ir popularizēt patērētājiem visdrošākās riepas, kuras palīdz ekonomēt degvielu un nosaka vides aizsardzības standartu visā riepu nozarē. Mūsu eksperti labprāt palīdzēs izvēlēties pašas piemērotākās riepas jūsu automobilim un vajadzībām!

Kādas izmaiņas ir veiktas

  • Samazināts vērtēšanas līmeņu skaits: Degvielas patēriņa efektivitāte un saķere ar slapju ceļa virsmu tagad tiek vērtētas piecos līmeņos (no A līdz E), nevis septiņos
  • Ārējais rites troksnis tiek vērtēts no A (zemākais trokšņa līmenis) līdz C (augstākais trokšņa līmenis)
  • Jaunajā ES riepu marķējumā ir iekļauts QR kods, ko var noskenēt, lai piekļūtu informācijai par produktu
  • Visos riepu marķējumos jāattēlo unikālais identifikators
  • Jaunā sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem, kad ir daudz sniega
  • Jaunā ikona par saķeri ar apledojušu ceļu norāda, vai C1 riepa (vieglā automobiļa riepa) atbilst minimālajām jaunajā ISO 19447 standartā noteiktajām indeksa vērtībām attiecībā uz saķeri ar apledojušu ceļu