Център за изтегляне на материали за камиони и автобуси

Етикет на гумата за ЕС

Показателите на гумите вече се оценяват по начин, подобен на категориите за енегрийна ефективност на домашните електроуреди. Етикетът на гумата за ЕС ще ви помогне да направите аргументиран избор на своите гуми.

Научете още