Bandprofielen controleren

Door de bandprofielen regelmatig te controleren, kunt u veel te weten komen over de algemene toestand en prestaties van uw voertuig. Overmatige of ongelijkmatige slijtage wijst mogelijk op potentiële problemen, waarvoor een professionele oplossing is vereist. U moet uw banden maandelijks zorgvuldig nakijken, evenals voor en na lange reizen.

Zijn de profielslijtage-indicatoren zichtbaar? Het zijn staafjes uit verhard rubber die slechts zichtbaar worden wanneer uw profiel tot op een bepaald niveau is afgesleten. Als ze zichtbaar zijn, is het tijd om in een nieuwe bandenset te investeren. Sava-banden hebben eveneens een markering op de wang om de locatie van de profielslijtstaafjes aan te geven. [koppeling naar 'Een wang aflezen’]

Hebt u de profieldiepte nagekeken? Een andere manier om de profielslijtage te controleren, is met behulp van een speciale profieldieptemeter, die in garages of autobevoorradingswinkels goedkoop kan worden aangekocht. Vergeet niet dat profielen krachtens de Europese wetgeving minimaal 1,6 mm diep moeten zijn. De aanbevolen minimale profieldiepte voor winterbanden is zelfs 4 mm. Let erop dat u zowel aan de binnen- als buitenkant van de profielen metingen doet.

Steekt er iets vast in het profiel? Stenen, splinters en andere kleine brokstukken van op het wegdek blijven regelmatig in de bandprofielen steken, wat een lekke band kan veroorzaken. Controleer de profielgroeven op vreemde voorwerpen en verwijder ze voorzichtig indien van toepassing.

Zijn de banden aan de buitenkant afgesleten? Overmatige slijtage aan de profielranden betekent mogelijk dat de banden onvoldoende zijn opgepompt. Controleer regelmatig de bandenspanning [koppeling]. Rijden met onvoldoende opgepompte banden kort immers de levensduur ervan in en leidt tot een hoger brandstofverbruik. Als de banden vaak moeten worden opgepompt, moet u ze mogelijk laten nakijken op lekken. Afgesleten randen aan de voorbanden wijzen er misschien louter op dat u te bruusk rijdt in de bochten. Pas uw rijgedrag dus aan als u wilt dat de banden zo lang mogelijk meegaan.

Zijn de banden in het midden afgesleten? Overmatige slijtage in het midden wijst mogelijk op een te hoge bandenspanning, wat het risico op een klapband vergroot. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor de aanbevolen spanning en laat de banden zo nodig leeglopen.

Is de ene band meer afgesleten dan de andere? Ongelijkmatige slijtage aan een enkele band kan betekenen dat de wielen moeten worden uitgebalanceerd of uitgelijnd. Let op ongelijkmatige slijtagezones of kale plekken, wat ook op problemen met de ophanging kan wijzen. Raadpleeg een vakman als u een vermoeden hebt van dergelijke problemen.

Verslijten de banden in een ander tempo? Banden verslijten niet even snel. Voorbanden doen meer werk en dragen het gewicht van de motor, waardoor ze sneller verslijten dan die op de achteras. Als u denkt dat ze sneller dan gewoonlijk afslijten, is het misschien tijd om de schokdempers door een professional te laten nakijken. Ongelijkmatige slijtage op het contactvlak van de band, waarbij banden aan de ene kant van de auto sneller afslijten dan die aan de andere kant, betekent mogelijk dat ze moeten worden uitgelijnd.

Vertonen de randen van de banden overmatige slijtage? Een zaagtandig of veervormig uiterlijk is meestal het gevolg van ongelijkmatig contact met het wegdek. Nogmaals moet u de banden waarschijnlijk laten uitlijnen als u zulke slijtage opmerkt.