Privacybescherming

Vertrouwelijkheids- en privacybeleid

Sava Tires, Družba za proizvodnjo pnevmatik d.o.o. (hierna 'Sava Tires') beschouwt persoonlijke informatie zoals uw naam, post- en e-mailadres als privé en vertrouwelijk. Bijgevolg wordt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, op een veilige locatie bewaard. Deze locatie is alleen toegankelijk voor specifiek personeel of geautoriseerde agenten, en wordt uitsluitend gebruikt voor de marketing van onze producten of verbetering van dienstverlening aan onze klanten. Sava Tires zal geen persoonlijke informatie openbaar maken aan anderen.

Verzamelen van informatie

Wanneer u een website van Sava Tires bezoekt, doet u dat anoniem. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie. Sommige delen van onze websites kunnen echter verzoeken dat u ons vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam of e-mailadres, met het oog op correspondentie, registratie op de site, een aankoop of een deelname aan een online peiling.Sava Tires kan ook elektronische communicatie bewaren die u naar de vertegenwoordigers van onze klantendienst, onze webmaster of andere medewerkers stuurt. Deze informatie mag uitsluitend binnen Sava Tires worden verspreid, om de klantendienst doorlopend te verbeteren.

De websites van Sava Tires volgen informatie over de bezoeken aan die sites. Er worden bijvoorbeeld statistieken samengesteld van het dagelijkse aantal bezoekers van een site, het dagelijkse aantal ontvangen verzoeken voor bepaalde bestanden op een site, en de landen waaruit de verzoeken afkomstig zijn. Het geheel van deze statistieken wordt gebruikt om onze website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken. De statistieken kunnen ook aan derden worden verstrekt, maar bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Gebruik van informatie

Sava Tires kan de verstrekte informatie bijvoorbeeld gebruiken om een dienst te verlenen, de belangstelling van de consumenten voor onze verschillende producten te meten of de gebruikers over nieuwe producten of programma's te informeren. Deze aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op informatie afkomstig uit peilingen op het web, informatie die op aankoopvoorkeuren kan wijzen of e-mails die naar een website van Sava Tires verzonden zijn.

Lijsten die gebruikt worden om u aanbiedingen voor producten en diensten toe te sturen, worden ontwikkeld en beheerd onder strenge voorwaarden die ontworpen zijn om de veiligheid en de privacy van de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen. Sava Tires zal alle redelijke inspanningen leveren om aan alle verzoeken betreffende het verwijderen van namen uit dergelijke lijsten, te voldoen.

Openbaarmaking

Omdat Sava Tires de bewaarde persoonlijke informatie als vertrouwelijk beschouwt, maken wij geen online verzamelde persoonlijke informatie openbaar aan derden, tenzij de openbaarmaking door de wet verplicht wordt. Sava Tires zal persoonlijke informatie niet aan andere organisaties verkopen, verhuren of doorgeven.

Andere websites

De websites van Sava Tires kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Wij leveren alle inspanningen om uitsluitend koppelingen te plaatsen naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites.

Kinderen

Sava Tires verzamelt via zijn website niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie (zoals naam, adres en telefoonnummer) van kinderen. Waar nodig zal Sava Tires kinderen uitdrukkelijk opdragen persoonlijke informatie niet op deze website openbaar te maken.

Vrijwillig gebruik

Door een website van Sava Tires te gebruiken, aanvaardt u het online privacybeleid van Sava Tires. Indien u ons privacybeleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze sites niet te gebruiken. We behouden ons het recht om delen van dit beleid op elk moment, naar eigen goedvinden, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele wijzigingen. Wanneer u na de publicatie van wijzigingen van deze voorwaarden onze websites blijft gebruiken, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt.