Lithuania LT
Pakeisti šalį

Žinios apie padangą

Sava Tire Sidewall

Jūsų padangų „skaitymas“

Visa svarbi informacija, kurią turite žinoti apie savo padangas, yra nurodyta ant šoninės sienelės.

Ši informacija padės jums prižiūrėti padangas ir atėjus laikui išsirinkti keičiamųjų padangų komplektą.

Mūsų vadovas padės suprasti, ką reiškia skirtingi skaičiai ir raidės.

Sava Tire Sidewall

Padangos tipas

P (arba jokios raidės) reiškia, kad tai yra lengvojo automobilio padanga.

Sava Tire Width

Padangos plotis

Padangos plotis milimetrais, matuojamas nuo vienos šoninės sienelės iki kitos.

Sava Tire Diameter

Rato skersmuo

Rato skersmuo (aukštis) coliais.

Sava Tire Construction

Konstrukcija

„R“ reiškia, kad padanga yra radialinė. Beveik visos šiandien gaminamos padangos yra radialinės

Padangos apkrovos indeksas nurodo didžiausią svorį, tenkantį vienai padangai.

Apkrovos indeksas

Padangos apkrovos indeksas nurodo didžiausią svorį, tenkantį vienai padangai. Svarbu pasirinkti tokias keičiamąsias padangas, kurios atitiktų jūsų transporto priemonės gamintojo rekomendacijas.

Renkantis padangas reikia atsižvelgti į apkrovos ir greičio indeksus. Jūsų turimos padangos apkrovos indeksas nurodytas ant šoninės sienelės, šalia skersmens.

Greičio indeksas nurodo maksimalų leistiną padangos važiavimo greitį.

Greičio indeksas

Greičio indeksas yra didžiausias leistinas padangos greitis, jei ji tinkamai pripūsta ir naudojama su tinkama apkrova.

Savo padangos greičio indeksą rasite pažymėtą raide ant šoninės sienelės. Pvz., padangos, kurios greičio indeksas yra V, didžiausias leistinas greitis yra 240 km/h.

Perkant keičiamąsias padangas svarbu, kad jų greičio indeksas sutaptų su transporto priemonės galimybėmis.

Pasitikrinkite didžiausią leistiną greitį, įvesdami greičio indeksą į programą.

Sava Tire Sidewall

Informacija apie oro slėgį padangose

Tai yra didžiausias leistinas oro slėgis padangoje, kurį svarbu žinoti tikrinant oro slėgį padangoje. Daugiau informacijos rasite savo transporto priemonės naudojimo vadove.

Sava Tire Sidewall

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai

Raidės „TWI“ rodo protektoriaus nusidėvėjimo indikatorių buvimo vietas. Reguliariai tikrinkite šiuos indikatorius, jei norite užtikrinti, kad protektorius būtų pakankamai gilus. ES šalyse mažiausias leistinas protektoriaus rašto gylis yra 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Pagaminimo data

Padangos pagaminimo datą nurodo keturių skaitmenų kodas, reiškiantis savaitę ir metus.

Sava Tire aspect ratio

Matmenų santykis

Tai padangos skerspjūvio ir pločio santykis procentais. Pavyzdžiui, matmenų santykis 65 reiškia, kad padangos aukštis yra 65 % jos pločio.

Sava Tire Sidewall

EEK patvirtinimo žyma ir numeris

Tai reiškia, kad padanga atitinka Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JTEEK) standartus, taikomus pneumatinėms padangoms.