EL-i rehvimärgise selgitus

Alates 2021. a maist kehtib määrus (EL) 2020/740, millega muudetakse rehvide märgistust. Vaadake lähemalt rehvimärgiste tähendust ja rehvide energiaklasside uusimat teavet.

Rehvimärgise teabe vaatamine

Goodyear on teinud rehvimärgise uuendamise alal tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, et oma valdkonnas innovaatilisi lahendusi rakendada ja aidata tarbijatel rehvide suhtes teadlikumaid otsuseid teha. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha. Uus EL-i rehvimärgis pakub ka juurdepääsu põhjalikumale veebiteabele, mis muudab era- ja äritarbijatele valiku tegemise veelgi lihtsamaks. Järgmistest jaotistest leiate põhjalikuma rehvimärgise selgituse.

EL-i rehvimärgisel ja efektiivsusklassidel on uus kujundus ning neid on uue skaala alusel muudetud. Eelmisel standardmärgisel olid kirjas ainult veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüraga seotud rehviklassid. Uuele EL-i rehvimärgisele on lisatud teave rehvi toimivuse kohta lumistes ja jäistes ilmaoludes. Märghaarduvuse ja veeretakistuste skaalal on nüüd seitsme klassi asemel viis klassi, mida märgivad tähed A kuni E.

5 klassi E-st (vähem tõhusaim) kuni A-ni (kõige tõhusam)

Mõju võib sõidukite ja sõidutingimuste lõikes erineda, kuid erinevus E- ja A-klassi vahel terve rehvikomplekti puhul võib vähendada kütusekulu kuni 7,5%* ja veoautode puhul isegi rohkem. Kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad suuresti juhtide käitumisest ja ökonoomne sõit võib oluliselt vähendada kütusekulu.

Märkus: kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad suuresti juhtide käitumisest ja ökonoomne sõit võib oluliselt vähendada kütusekulu.

5 klassi alates E-st (pikim pidurdusteekond) kuni A-ni (lühim pidurdusteekond)

Mõju võib sõidukite ja sõidutingimuste lõikes erineda, kuid täispidurduse korral võib E- ja A-klassi erinevus neljast identsest rehvist koosneva komplekti puhul olla kuni 30% lühem pidurdusteekond (nt tavalise sõiduautoga sõitmise korral 80 km/h kiirusel võib see olla kuni 18 m lühem pidurdusteekond)*. Peatumisteekonda tuleb alati arvestada.

Lisaks müra väärtusele detsibellides dB(A) näitab täht (A-st C-ni), kas rehvi välise veeremismüra tase ületab ÜRO reg 117 kohustuslikku piirväärtust.

(C-klass = mürarikkam rehv), on rehvimüra kõrgem kui ÜRO piirmäär

(B-klass = keskmine rehv) või rohkem kui 3 dB alla piirväärtuse

(A-klass = madala müratasemega rehv).

NB! Rehvi väline veeremismüra ei ole täielikult korrelatsioonis sõiduki sisemise müraga.