Pročitajte svoju gumu

ECE oznaka i broj odobrenja

To označava da je guma sukladna standardima Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (U.N.E.C.E.) za pneumatske gume.