EU-bandenlabel - Uitgelegd

Vanaf mei 2021 is de Bepaling (EU) 2020/740 van toepassing, waardoor de manier waarop banden worden gelabeld wijzigt. Lees meer over de betekenis van het bandenlabel en wat er nieuw is aan de energiewaardering van banden.

Informatie bandenlabel weergeven

Goodyear heeft nauw samengewerkt met de Europese instellingen aan het nieuwe bandenlabel om innovatie in de branche te stimuleren en consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen over hun banden te nemen. Wij zijn van mening dat het nieuwe EU-bandenlabel consumenten in staat stelt relevantere en beter vergelijkbare informatie te verkrijgen over bandparameters en eindgebruikers in staat stelt een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het nieuwe EU-bandenlabel biedt ook gedetailleerdere informatie die online beschikbaar is, waardoor consumenten en professionals makkelijker de juiste keus kunnen maken. In de volgende secties geven we een gedetailleerdere uitleg over de bandenlabels.

De EU-bandenlabel- en efficiëntieklassen hebben een nieuw ontwerp en zijn door een nieuwe schaal enigszins gewijzigd. Het vorige standaardlabel toonde alleen bandenklassen op basis van rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Het nieuwe EU-bandenlabel bevat aanvullende informatie over de prestaties van banden in weersomstandigheden met sneeuw en ijs. De schaal van de labels voor grip op nat wegdek en rolweerstand heeft nu vijf in plaats van zeven klassen, aangeduid met de letters A tot en met E.

5 klassen van E (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

Het effect kan per voertuig en rijomstandigheden verschillen, maar het verschil tussen een E-klasse en een A-klasse voor een complete set banden kan het brandstofverbruik tot 7,5%* verminderen en bij vrachtwagens zelfs meer. Brandstofbesparing en verkeersveiligheid zijn sterk afhankelijk van het gedrag van bestuurders en eco-driving kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen.

Opmerking: brandstofbesparing en verkeersveiligheid zijn sterk afhankelijk van het gedrag van de bestuurders en ecologisch rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen.

5 klassen van E (langste remweg) tot A (kortste remweg)

Het effect kan per voertuig en rijomstandigheden verschillen, maar bij voluit remmen kan het verschil tussen een E-klasse en een A-klasse voor een set van vier identieke banden tot 30% kortere remweg zijn (voor een typische personenauto die met een snelheid van 80 km/u rijdt, kan dit bijvoorbeeld tot 18 m kortere remweg zijn)*. De remafstanden moeten altijd in acht worden genomen.

Naast de geluidswaarde in decibel dB(A) geeft een letter (van A tot C) aan of de rolgeluidsprestatie van de band boven de verplichte grenswaarde van VN-reglement 117 ligt.

(Klasse C = luidruchtigere band), het bandgeluid hoger is dan de VN-grenswaarde

(klasse B = gemiddelde band) of meer dan 3 dB onder de grenswaarde ligt

(Klasse A = geluidsarme band).

NB: Het rolgeluid van de band is niet volledig gecorreleerd met het interieurgeluid van het voertuig.