Citirea anvelopelor

Marcajul și numărul de omologare ECE

Indică faptul că anvelopa este conformă cu standardele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. (CEE-ONU) privind anvelopele.