Ochrona danych osobowych

Podstawowe zasady poufności i ochrony danych osobowych

Firma Družba za proizvodnjo pnevmatik d.o.o., zwana dalej „Sava Tires”, traktuje takie informacje osobiste jak nazwisko użytkownika, adres pocztowy i elektroniczny lub numer telefonu jako prywatne i poufne. W związku z powyższym dostarczone przez użytkowników dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób. Dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i wykorzystywane są one wyłącznie w celu popularyzacji naszych produktów lub lepszej obsługi naszych klientów. Sava Tires nie ujawni żadnych danych osobowych innym podmiotom.

Gromadzenie informacji

Podczas oglądania strony internetowej Sava Tires użytkownik pozostaje anonimowy. Nie są zbierane dane osobowe. Jednak na niektórych stronach użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu poczty elektronicznej, itp., dla celów korespondencji, rejestracji, zakupu lub udziału w ankietach on-line.

Sava Tires może także przechowywać korespondencję elektroniczną przesyłaną przez użytkownika do pracowników obsługi klienta, administratora lub innych wykonawców. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Sava Tires w celu stałego usprawniania funkcjonowania firmy.
Strony internetowe Sava Tires rejestrują informacje dotyczące wizyt użytkowników. Zbierane są na przykład dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, ilość zapotrzebowań na konkretne pliki ze strony, a także kraje, z których takie zapytania pochodzą. Takie zbiorcze dane statystyczne wykorzystywane są do lepszego dostosowania stron do potrzeb klienta oraz zwiększenia łatwości ich obsługi i mogą zostać także przekazane innym podmiotom; jednak dane te nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do ich zbierania.

Wykorzystanie informacji

Sava Tires może wykorzystywać informacje uzyskane od użytkowników na przykład w celu pomiaru poziomu obsługi, oceny zainteresowania użytkowników różnymi produktami i usługami formy lub w celu poinformowania użytkowników nowych produktach i programach. Podstawą tworzenia takich ofert mogą być informacje podane w ankietach internetowych, informacje wskazujące preferencje klienta oraz wiadomości e-mail wysłane do serwisu internetowego Sava Tires.
Wszelkie listy adresowe wykorzystywane w celu wysyłki do użytkownika ofert produktów i usług podlegają ścisłej kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych klientów. Sava Tires dołoży wszelkich starań, aby usuwać nazwiska klientów z tych list, jeśli oni tego zażądają.

Ujawnienie informacji

Ponieważ Sava Tires uznaje posiadane przez nas dane osobowe za informacje poufne, nasz wewnętrzny regulamin zakazuje ujawniania danych osobowych zebranych za pośrednictwem Internetu osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Sava Tires nie sprzedaje, wynajmuje bądź przekazuje danych osobowych innym organizacjom.

Inne strony internetowe

Strony internetowe Sava Tires mogą zawierać łącza do innych stron; staramy się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności jak nasza. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub zasady ochrony danych osobowych stosowane na innych stronach.

Osoby młodociane

Sava Tires nie zbiera umyślnie żadnych danych osobowych (takich jak nazwisko, adres i numer telefonu) od osób młodocianych. W stosownych miejscach Sava Tires wyraźnie informuje osoby młodociane, aby nie ujawniały w tym serwisie internetowym żadnych swoich danych.

Dobrowolne użycie

Korzystanie z serwisu internetowego Sava Tires jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęte przez Sava Tires zasady ochrony danych osobowych w Internecie. Osoby, które nie akceptują naszych zasad ochrony danych osobowych, prosimy o niekorzystanie z naszych serwisów. Zastrzegamy sobie prawo, aby zależnie od uznania, zastępować, zmieniać, dodawać lub eliminować niektóre z tych zasad w dowolnym czasie. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy na stronie nie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie z naszych serwisów po opublikowaniu zmian jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.