Kad ir jāmaina riepas?

Visas riepas pēc kāda laika ir jāmaina. Tālāk ir norādītas dažas pazīmes, kurām ir jāpievērš uzmanība.

Ir jāiegādājas jaunas riepas, kad:

Riepu protektors ir nodilis tālāk par drošu braukšanas līmeni: Visu riepu protektora biezums laika gaitā samazinās, jo gumija nodilst. Lielākajai daļai riepu ir nodiluma indikatori, kas palīdz atpazīt, kad protektors ir nodilis tālāk par drošu braukšanas līmeni. Tās ir cietas gumijas joslas, kas kļūst redzamas, kad protektora dziļums ir mazāks par noteiktu vērtību (ES atļautā minimālā vērtība ir 1,6 mm).

Nevienmērīgs protektora nodiluma raksts — ja dažas protektora daļas nodilst ātrāk nekā citas — var norādīt uz problēmām ar transportlīdzekli vai riepām. Regulāri pārbaudiet riepu protektora nodilumu.

Ir redzami riepu bojājumi: Ja riepas sānu malā ir redzamas mazas plaisiņas — šo parādību dēvē par plaisāšanu —, tas nozīmē, ka riepas ir jānomaina, jo bojājumi šajā zonā var izraisīt riepas plīšanu. Tāpat arī ir regulāri jāpārbauda sānu malas, protektori un riepu pleci, vai tajos nav plīsumu, burbulīšu, pūslīšu vai plaisu. Ja riepām ir šādu veidu bojājumi, tās ir jānomaina, pat ja protektors vēl ir lietojams.

Mainot nodilušas vai bojātas riepas, ieteicams vienlaikus nomainīt visas četras riepas. Ja maināt tikai divas riepas, centieties nodrošināt, lai tās atbilstu pārējām jau uzstādītajām riepām, un optimālai vilktspējai un stabilitātei uzstādiet jaunās riepas uz aizmugurējās ass.