Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Vysvetlivky k štítku EÚ na označenie pneumatík

Podobne ako energetický štítok na kuchynskom zariadení, aj nový štítok EÚ na označenie pneumatík zjednodušuje zhodnotenie pneumatiky v dôležitých aspektoch bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie. Ďalšie informácie získate kliknutím na odkazy.

Zobrazenie informácií na štítku pneumatiky

Štítok EÚ na označenie pneumatík sa zobrazí ako nálepka na všetkých pneumatikách od novembra 2012. Všetci predajcovia sú povinní poskytnúť tieto informácie. Môžete si tiež pozrieť hodnotenia EÚ pre každú pneumatiku Sava na našej webovej lokalite.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.

Až 20 % spotreby paliva súvisí s valivým odporom pneumatík. Ide o odpor, ktorý vzniká dotykom pneumatík so zemou. Pneumatika s ľahkým otáčaním spotrebuje menej paliva, pretože sa vyvinie menej energie pri trení a prehrievaní.

Na hodnotenie úspory paliva sa používa sedem kategórií v rozsahu od A (najúspornejšia kategória) do G (najmenšia úspora paliva). Kategória D sa nepoužíva pre osobné vozidlá.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce úsporu paliva

V rámci dosahovania úspory paliva sa uistite, že sú vaše pneumatiky správne nahustené. Nízky tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor a ovplyvňuje priľnavosť na mokrom povrchu. Hmotnosť vášho vozidla a osobný štýl jazdy môžu tiež výrazne ovplyvniť spotrebu. Energeticky účinná jazda, alebo „ekojazda“, môže významne znížiť vašu spotrebu paliva.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.

Pri zakúpení nových pneumatík je dôležité zvážiť ich priľnavosť v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa určuje meraním brzdnej dráhy pneumatiky na mokrom povrchu.

Priľnavosť v mokrých podmienkach sa hodnotí kategóriami od A (kategória s najkratšou brzdnou dráhou) po F (kategória s najdlhšou brzdnou dráhou).

Hodnotenia zaradením do kategórií D a G sa nepoužívajú pre osobné vozidlá.

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.

Pneumatiky vytvárajú časť vonkajšieho hluku vášho vozidla. Zakúpením pneumatík s dobrým hodnotením hluku sa zníži vplyv jazdy na životné prostredie.

Úroveň vonkajšieho hluku pneumatiky sa zobrazuje ako číselná hodnota v decibeloch. Ikony zvukových vĺn označujú, či je hluk pneumatiky nad alebo pod úrovňou pripravovaných limitov EÚ.

  • 1 čierna vlna: tiché (3 dB alebo nižšie pod úrovňou budúceho európskeho limitu)
  • 2 čierne vlny: stredne hlučné (medzi úrovňou budúceho európskeho limitu a hodnotou 3 dB)
  • 3 čierne vlny: hlučné (nad úrovňou budúceho európskeho limitu)

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.