Príručka k pneumatikám

Brzdná dráha

Definícia
Vzdialenosť, ktorú vozidlo potrebuje na úplné zastavenie po použití bŕzd

Kedy je to dôležité?
Na všetkých povrchoch vozoviek