Vysvetlivky k štítku EÚ na označenie pneumatík

Od mája 2021 platí nariadenie (EÚ) 2020/740, ktorým sa mení spôsob označovania pneumatík. Zistite viac o význame štítku pneumatík a čo je nové v oblasti energetických kategórií pneumatík.

Zobrazenie informácií na štítku pneumatiky

Spoločnosť Goodyear úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami na aktualizácii štítku pneumatík s cieľom podporiť inovácie v tomto odvetví a pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich pneumatikách. Sme presvedčení, že nový štítok pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa na základe dôveryhodných informácií. Nový štítok pneumatík v EÚ tiež poskytuje podrobnejšie informácie dostupné online, vďaka čomu spotrebitelia a odborníci môžu ľahšie prijať správne rozhodnutie. V nasledujúcich častiach sme pre vás pripravili podrobnejšie vysvetlenie štítkov pneumatík.

Štítok pneumatík v EÚ a triedy úspornosti majú nový dizajn a sú mierne zmenené, pretože sa vytvorila nová stupnica. Na predchádzajúcom štandardnom štítku boli uvedené triedy pneumatík týkajúce sa valivého odporu, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšieho valivého hluku. Nový štítok EÚ obsahuje ďalšie informácie o vlastnostiach pneumatík na snehu a na ľade. Stupnica tried označení pre priľnavosť a valivý odpor za mokra nemá teraz 7, ale 5 tried, ktoré sú označené písmenami A až E.

5 tried od E (najmenej efektívne) po A (najefektívnejšie)

Účinok sa môže líšiť medzi vozidlami a jazdnými podmienkami, ale rozdiel medzi triedou E a A pri kompletnej sade pneumatík by mohol znížiť spotrebu paliva až o 7,5 %* av prípade nákladných vozidiel ešte viac. Úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky do značnej miery závisí od správania vodičov a ekologické riadenie môže výrazne znížiť spotrebu paliva.

Poznámka: Úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky do značnej miery závisí od správania vodičov a ekologické riadenie môže výrazne znížiť spotrebu paliva.

5 tried od E (najdlhšia brzdná dráha) po A (najkratšia brzdná dráha)

Účinok sa môže líšiť medzi vozidlami a jazdnými podmienkami, ale v prípade plného brzdenia môže byť rozdiel medzi triedou E a A pre sadu štyroch rovnakých pneumatík až o 30 % kratšou brzdnou dráhou (napr. pri rýchlosti 80 km/h to môže byť až o 18 m kratšia brzdná dráha)*. Vždy musia byť rešpektované brzdné vzdialenosti.

Okrem hodnoty hluku v decibeloch dB(A) písmeno (od A do C) zobrazuje, či je vonkajší hluk odvaľovania pneumatiky vyššia ako záväzná limitná hodnota podľa predpisu OSN 117

(Trieda C = hlučnejšia pneumatika), hluk pneumatiky je vyšší ako limit UN

(Trieda B = priemerná pneumatika) alebo viac ako 3 dB pod limitnou hodnotou

(Trieda A = pneumatika s nízkou hlučnosťou).

POZN.: Vonkajší hluk odvaľovania pneumatík úplne nesúvisí s vnútorným hlukom vozidla.