Porozumejte svojim pneumatikám

Značka a číslo schválenia EHK

Znamená to, že pneumatika zodpovedá normám Hospodárskej komisie OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe – U.N.E.C.E.) vzťahujúcim sa na pneumatiky.