Guide om däckterminologi

Bromssträcka

Definition
Den sträcka som fordonet behöver från påbörjad inbromsning till fullt stopp

När är det viktigt?
På alla vägbanor