Läs ditt däck

ECE-godkännandemärke och ECE-nummer

Det visar att däcken överensstämmer med standarderna av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) när det gäller pneumatiska däck.