Förklaring av EU-däcketiketten

Från och med maj 2021 gäller EU-förordningen 2020/740, som förändrar hur däck ska märkas. Ta reda på mer om däckmärkningens innebörd och vad som är nytt med däckets energimärkning.

Information på däcketiketten

Goodyear har ett nära samarbete med EU:s institutioner för att uppdatera däckmärkningen, både i syfte att främja innovation inom industrin och att hjälpa konsumenter att göra informerade val om sina däck. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck. De nya EU-däckmärkningarna ger också mer detaljerad information online, vilket gör det lättare för både konsumenter och yrkeskunniga att göra rätt val. Vi ger en mer detaljerad beskrivning av däckmärkningen i följande avsnitt.

EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser har uppdaterats och ändrats enligt en ny skala. Den tidigare standardmärkningen visade endast däckklasser med avseende på rullmotstånd, våtgrepp och däckets yttre buller. EU:s nya däckmärkningar omfattar ytterligare information om däckets prestanda på snötäckt och isigt väglag. Märkningsklasserna för våtgrepp och rullmotstånd är nu fem till antalet (A–E), till skillnad från tidigare då det fanns sju klasser.

5 klasser från E (minst effektiv) till A (mest effektiv) 

Effekten kan variera mellan fordon och körförhållanden, men skillnaden mellan en E- och en A-klass för en komplett uppsättning däck kan minska bränsleförbrukningen med upp till 7,5 %* och ännu mer för lastbilar. Bränslebesparingar och trafiksäkerhet beror i hög grad på förarnas beteende och eco-driving kan avsevärt minska bränsleförbrukningen.

Obs: bränslebesparingar och trafiksäkerhet beror i hög grad på förarnas beteende och eco-driving kan avsevärt minska bränsleförbrukningen.

5 klasser från E (längsta bromssträcka) till A (kortast bromssträcka)

Effekten kan variera mellan fordon och körförhållanden, men vid full bromsning kan skillnaden mellan en E- och en A-klass för en uppsättning av fyra identiska däck vara upp till 30 % kortare bromssträcka (t.ex. för en typisk personbilskörning) vid 80 km/h hastighet kan detta vara upp till 18m kortare bromssträcka)*. Stoppsträckor måste alltid respekteras.

Utöver bullervärdet i decibel dB(A) visar en bokstav (från A till C) om däckets yttre rullningsbuller är över det obligatoriska gränsvärdet i United Nation Reg 117

(Klass C = bullrigare däck), däckljudet är högre än UN-gränsen

(Klass B = medeldäck) eller mer än 3 dB under gränsvärdet

(Klass A = däck med låg ljudnivå).

OBS: Däckets yttre rullningsljud är inte helt korrelerat till fordonets inre buller.