Разчитане на обозначенията върху гумата

ECE маркировка за одобрение на гумата и номер

Това показва, че гумата съответства на стандартите на Икономическата комисия за Европа на ООН (U.N.E.C.E.) относно пневматичните гуми.