Обяснение на етикета на ЕС за гуми

От май 2021 г. влиза в сила разпоредба (ЕС) 2020/740, която променя начина на етикиране на гумите. Научете повече относно значението на етикета на гумата и кое е новото относно енергийната категория на гумата.

Преглед на информацията на етикета на гумата

Goodyear работи в тясно сътрудничество с европейските институции по актуализирания етикет на гумите, за да насърчи иновации в индустрията и да помогне на потребителите да вземат по-информирани решения относно своите гуми. Ние вярваме, че новият етикет за гуми на ЕС ще позволи на клиентите да получат по-подходяща и сравнима информация относно параметрите на гумите и ще даде възможност на крайните потребители да направят информиран избор при закупуване на нови гуми. Новият етикет за гуми на ЕС също така предоставя по-подробна информация онлайн – което улеснява потребителите и професионалистите да направят правилния избор. В следния раздел сме ви приготвили по-подробно разяснение на етикета за гуми.

Етикетът за гуми на ЕС и класовете на ефективност се предоставят в нов дизайн и са леко променени, поради новообразувания мащаб. Предишният стандартен етикет показваше само класа на гумите по отношение на съпротивлението на въртене, сцепление с мокра настилка и външен шум при въртене. Новият етикет за гуми на ЕС съдържа допълнителна информация относно характеристиките на гумата в сняг и при заледени зимни условия. Мащабът на класовете етикети за сцепление с мокра настилка и съпротивление при въртене вече има 5 вместо 7 класа, обозначени с буквите A до E.

5 класа от E (най-малко ефективен) до A (най-ефективен)

Ефектът може да варира в зависимост от превозните средства и условията на шофиране, но разликата между E и A клас при пълен комплект гуми може да намали разхода на гориво с до 7,5%*, а дори и повече при камиони. Икономията на гориво и пътната безопасност зависят до голяма степен от поведението на водачите, като екологичното шофиране може значително да намали разхода на гориво.

Забележка: икономията на гориво и пътната безопасност зависят до голяма степен от поведението на водачите, като екологичното шофиране може значително да намали разхода на гориво.

5 класа от E (най-дълъг спирачен път) до A (най-къс спирачен път)

Ефектът може да варира в зависимост от превозните средства и условията на шофиране, но в случай на пълно спиране, разликата между E и A клас за комплект от четири еднакви гуми може да бъде до 30% по-къс спирачен път (напр. за типично шофиране на лек автомобил при скорост 80 км/ч това може да бъде до 18 метра по-къс спирачен път)*. Винаги спазвайте безопасен спирачен път.

В допълнение към стойността на шума в децибели dB(A) буква (от A до C) показва дали външните характеристики на шума при търкаляне на гумата са над задължителната гранична стойност Reg 117 на ООН

(Клас C = по-шумна гума), шумът от гумата е по-висок от ограничението на ООН

(Клас B = средна гума) или повече от 3 dB под граничната стойност

(Клас A = гума с нисък шум).

NB: Външният шум при търкаляне на гумата не е напълно свързан с вътрешния шум на автомобила.