Podmínky použití

Autorská práva

Copyright 2022 Goodyear Czech s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory s animacemi, soubory s videoklipy a další obsah a jeho uspořádání na webových stránkách Goodyear podléhá autorskému právu a dalším nástrojům ochrany duševního vlastnictví. Tento obsah nesmí být kopírován za účelem komerčního využití nebo šíření, ani upravován a vystavován na jiných stránkách. Některé webové stránky Goodyear obsahují také obsah, k němuž mají autorská práva pobočky Goodyear nebo třetí strany.

Zřeknutí se práv

Využíváním sítě Goodyear stvrzujete souhlas s ochranou soukromí online společnosti Goodyear. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle naší úvahy měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Abyste odhalili případné změny, pravidelně si prohlížejte tuto stránku. Pokud budete naše stránky používat i po uveřejnění změn, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte.

Produkty a produktové informace

Obsah těchto stránek je poskytován pouze k informačním účelům a nemá závazný charakter. Pro detailnější informace prosím kontaktujte místní zastoupení společnosti Goodyear.