Vysvětlivky ke značení pneumatik EU

Od května 2021 platí nařízení EU 2020/740, kterým se mění způsob označování pneumatik. Přečtěte si další informace o významu symbolů na štítku pneumatiky a o novinkách v energetickém hodnocení pneumatik.

Údaje uváděné značením pneumatik

Společnost Goodyear v rámci podpory inovací v oboru na přípravě aktualizovaného štítku pneumatik úzce spolupracovala s evropskými institucemi, aby tak pomohla spotřebitelům informovaněji se rozhodovat o pneumatikách. Jsme přesvědčeni, že nový štítek pneumatik podle směrnice EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a dá tak koncovým uživatelům možnost dělat při nákupu nových pneumatik rozhodnutí na základě těchto informací. Nové štítky pneumatik v souladu se směrnicemi EU také zpřístupňují podrobnější informace online, což spotřebitelům i profesionálům usnadňuje výběr. V následujících částech jsme pro vás připravili podrobnější vysvětlení informací na štítcích pneumatik.

Štítky pneumatik podle směrnic EU a třídy účinnosti byly nově navrženy a na základě nově vytvořené škály na nich došlo k určitým úpravám. Dřívější standardní štítek uváděl pouze označení tříd pneumatik z hlediska valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího valivého hluku. Nový štítek pneumatiky v souladu se směrnicemi EU obsahuje další informace o vlastnostech pneumatik v povětrnostních podmínkách se sněhem a ledem. Stupnice tříd na štítcích pro přilnavost za mokra a valivý odpor má nyní 5 místo 7 tříd označených písmeny A až E.

5 tříd od E (nejméně efektivní) po A (nejefektivnější)

Účinek se může lišit mezi vozidly a jízdními podmínkami, ale rozdíl mezi třídou E a A u kompletní sady pneumatik by mohl snížit spotřebu paliva až o 7,5 %* a v případě nákladních vozidel ještě více. Úspora paliva a bezpečnost silničního provozu do značné míry závisí na chování řidičů a ekologické řízení může výrazně snížit spotřebu paliva.

Poznámka: Úspora paliva a bezpečnost silničního provozu do značné míry závisí na chování řidičů a ekologické řízení může výrazně snížit spotřebu paliva.

5 tříd od E (nejdelší brzdná dráha) po A (nejkratší brzdná dráha)

Účinek se může lišit mezi vozidly a jízdními podmínkami, ale v případě plného brzdění může být rozdíl mezi třídou E a A pro sadu čtyř stejných pneumatik až o 30 % kratší brzdnou dráhou (např. při rychlosti 80 km/h to může být až o 18 m kratší brzdná dráha)*. Vždy musí být respektovány brzdné vzdálenosti.

Kromě hodnoty hluku v decibelech dB(A) písmeno (od A do C) zobrazuje, zda je vnější hluk odvalování pneumatiky vyšší než závazná limitní hodnota podle předpisu OSN 117

(Třída C = hlučnější pneumatika), hluk pneumatiky je vyšší než limit UN

(Třída B = průměrná pneumatika) nebo více než 3 dB pod mezní hodnotou

(Třída A = pneumatika s nízkou hlučností).

POZN.: Vnější hluk odvalování pneumatik zcela nesouvisí s vnitřním hlukem vozidla.