Korrekt dæktryk

Lufttrykket i dine dæk påvirker din bils køreegenskaber og brændstofeffektivitet såvel som sikkerhedsniveauet. Korrekt lufttryk forlænger også dine dæks levetid – dårligt oppumpede dæk er udsatte for forhøjet og ujævn slitage.

Det er meget vigtigt, at trykket kontrolleres regelmæssigt

Alle bilister bør kontrollere deres dæktryk mindst en gang om måneden samt både før og efter lange køreture. Du bør også kontrollere dine dæks slidbaner for ujævn slitage, som kan være et symptom på for højt eller lavt dæktryk.

Selv under ideelle kørselsforhold mister dæk typisk tryk med en hastighed på 0,069 bar eller 1 pund pr. kvadrattomme (psi) pr. måned, og mere under varmere forhold.

Hvis du ikke er sikker på, hvad det rigtige tryk er for dine dæk, kan du se det i brugerhåndbogen til bilen eller på siden af dækket.

Sådan kontrollerer du dit dæktryk

  1. Du skal bruge en dæktryksmåler. Luftkompressoren på dit lokale værksted eller din lokale tankstation har normalt en indbygget måler, og ellers kan du købe en lille, håndholdt model i en forretning, der sælger autotilbehør.
  2. Sørg for, at du kun kontrollerer dæktrykket, når dækkene er kølige – tidligt om morgenen eller før du starter køreturen. Efterhånden som dækkene varmes op pga. kørsel eller varme omgivelser, udvides luften i dem, hvilket betyder at din trykaflæsning kan være unøjagtig.
  3. Find luftventilen på dit hjul, og skru plastikhætten af. Placer måleren over ventilen og tryk nedad – du bør kunne høre en kort hvislen, og nålen eller viseren på din måler bør bevæge sig.
  4. Sammenlign det tryk, som din måler viser, med dækproducentens anbefalede trykniveau målt i bar eller psi.
  5. Hvis du bruger en kompressor på et værksted, kan du nu øge eller reducere trykket efter behov. Hvis du kun bruger en måler, skal du nu bruge din egen kompressor eller køre bilen til det nærmeste værksted.
  6. Gentag processen for alle fire dæk. Hvis du konstaterer store fald i trykket på et eller flere dæk, kan dette indikere en utæthed. Få disse dæk kontrolleret af en fagmand hurtigst muligt.
  7. Når hvert dæk er pumpet op til producentens anbefalede niveau, skal du skrue ventilhætterne på igen.