Forklaring af EU-dækmærket

Fra og med maj 2021 gælder regulativ (EU) 2020/740 om ændring af den måde, hvorpå dæk er mærket. Få mere at vide om dækmærkets betydning og nyt om dækkenes energiklassificering.

Sådan læses oplysninger på dækmærket

Goodyear har arbejdet tæt sammen med de europæiske institutioner om det opdaterede dækmærke for at fremme innovation i branchen og for at hjælpe forbrugerne med at træffe mere velovervejede beslutninger om deres dæk. Vi mener, at det nye EU-dækmærke vil gøre det muligt for forbrugerne at få mere relevante og sammenlignelige oplysninger om dækparametre og give slutbrugerne mulighed for at træffe et velovervejet valg, når de køber nye dæk. Det nye EU-dækmærke giver også mere detaljerede oplysninger online – hvilket gør det nemmere for forbrugere og fagfolk at træffe det rigtige valg. Vi har udarbejdet en mere detaljeret forklaring vedr. dækmærket for dig i de følgende afsnit.

EU-dækmærket og effektivitetsklasserne har fået et nyt design og er blevet ændret en smule på grund af en ny skala. Det tidligere standardmærke viste kun dækklasser med hensyn til rullemodstand, vejgreb i vådt føre og udvendig rullestøj. Det nye EU-dækmærke indeholder yderligere oplysninger om dækkenes ydeevne under vejrforhold med sne og is. Skalaen for mærkeklasserne for vejgreb i vådt føre og rullemodstand har nu 5 klasser i stedet for 7, og disse klasser er angivet med bogstaverne A til E.

5 klasser fra E (mindst effektiv) til A (mest effektiv)

Effekten kan variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men forskellen mellem en E- og en A-klasse for et komplet sæt dæk kan reducere brændstofforbruget med op til 7,5 %* og endnu mere i tilfælde af lastbiler. Brændstofbesparelser og trafiksikkerhed afhænger i høj grad af chaufførers adfærd, og øko-kørsel kan reducere brændstofforbruget betydeligt.

Bemærk: Brændstofbesparelser og trafiksikkerhed afhænger i høj grad af chaufførers adfærd, og øko-kørsel kan reducere brændstofforbruget betydeligt.

5 klasser fra E (længste bremselængde) til A (korteste bremselængde)

Effekten kan variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men i tilfælde af fuld bremsning kan forskellen mellem en E- og en A-klasse for et sæt på fire identiske dæk være op til 30 % kortere bremselængde (f.eks. for en typisk personbil, der kører ved 80 km/t hastighed kan dette være op til 18m kortere bremselængde)*. Bremsefstanden skal altid respekteres."

Ud over støjværdien i decibel dB(A) viser et bogstav (fra A til C), om dækkets udvendige rullestøj er over den obligatoriske grænseværdi i United Nation Reg 117

(Klasse C = mere støjende dæk), dækstøjen er højere end UN-grænsen

(Klasse B = gennemsnitsdæk) eller mere end 3 dB under grænseværdien

(Klasse A = støjsvagt dæk).

NB: Dækkets ydre rullestøj er ikke fuldstændig korreleret til køretøjets indvendige støj.