Sådan aflæser du dit dæk

ECE-dækgodkendelsesmærke og -nummer 

Dette viser, at dækket overholder standarderne for trykluftsdæk fastsat af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).