Verkkotietosuojakäytäntö

Tämä verkkotietosuojakäytäntö (Käytäntö) koskee sivustoa http://www.sava-tires.com (Sivusto).

Tahon/brändin Goodyear Finland Oy sitoutuminen tietojen suojaamiseen

Goodyear Tire & Rubber Company tytäryhtiöineen kunnioittavat jokaisen yksityisyyttä ja arvostavat sivustomme käyttäjien, asiakkaidemme, myyjiemme ja muiden liikekumppaniemme luottamuksellisuutta. Pyrimme käsittelemään (jäljempänä tarkemmin määriteltyjä) henkilötietoja tavalla, joka on linjassa lakien kanssa niissä maissa, joissa meillä on liiketoimintaa. Euroopan unionissa tähän sisältyy 25. toukokuuta 2018 alkaen yleinen tietosuoja-asetus (Tietosuoja-asetus)1.
Käydessäsi Sivustossamme Goodyear Finland Oy (tästedes myös Goodyear tai me) käsittelee henkilötietojasi (jäljempänä tarkemmin määritellysti). Tässä asiayhteydessä Goodyear toimii hallinnoijana eli henkilönä, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelemisestä, sillä se päättää, miksi ja kuinka henkilötietojasi käsitellään.
Tämän Käytännön tarkoituksena on tiedottaa asiasta sinulle ja selittää selvästi
• miksi ja kuinka Goodyear kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi
• mitä sen rooliin henkilötietojesi hallinnoijana liittyy
• mitkä ovat sinun tähän käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja velvollisuutesi.

Määritelmät

Tämän Käytännön tarkoituksissa käytetään seuraavia määritelmiä:
henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja2;
käsitteleminen tarkoittaa kaikkia toimia tai toimiyhdistelmiä, joita tehdään henkilötiedoille tai henkilötietojoukoille joko automaattisesti tai muuten, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, noutaminen, viittaaminen, käyttäminen, julkistaminen siirtämällä, levittämällä tai muuten esille saattaminen, kohdistaminen tai yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen ja verbi käsitellä kattaa vastaavat toimet
käsittelijä tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käsittelee henkilötietoja hallinnoijan puolesta. Goodyearin käsittelijöitä voivat olla sivuliikkeet, tytäryhtiöt tai kolmannen osapuolen toimittajat ja palveluntarjoajat. Kaikissa tapauksissa Goodyear solmii tietojenkäsittelysopimuksen käsittelijän kanssa, millä taataan, että henkilötietojasi käsitellään Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen kerääminen

Keräämismenetelmä


Kun selaat Sivustoa, joitakin henkilötietoja kerätään pelkästään selaamisen tuloksena.  Jotkin Sivustomme toiminnot voivat kuitenkin edellyttää, että annat Goodyearille vapaaehtoisesti muita henkilötietojasi.


Kerättyjen henkilötietojen luokat


Keräämme seuraavia tietoja sivustossamme käyvistä:
• IP-osoitteesi
• internetpalveluntarjoajasi toimialue
• selaimesi tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmäsi ja ympäristösi
• tietoja sivuista, joilla olet käynyt, hakemistasi tiedoista, Sivustossa käytetystä ajasta ja muita tilastotietoja
• tietoja tavoistasi ja mieltymyksistäsi.
Jos haluat käyttää Sivustomme tiettyjä toimintoja tai hyötyä niistä, voimme lisäksi pyytää sinua antamaan seuraavat lisätiedot:
• perustunnistetiedot (kuten nimesi, posti-/sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi)
• Sivustossa täyttämiesi yhteydenottolomakkeiden sisältö
• taloustietoja (kuten pankkitilin tiedot)
• verkon rengastakuun rekisteröintitiedot ja viitenumerot
• auton tunnistetiedot (mukaan lukien rekisterikilpi, sovellettavan lain sallimaan määrään saakka)
• kirjautumistiedot
• muita tietoja, joita voimme tarvita tutkiessamme Sivuston käyttöäsi.
Huomaa, että joissakin maissa auton tunnistetietoja on saatavana myös yleisesti käytettävistä lähteistä, joihin meillä on pääsy ja joissa rekisterikilpi liitetään auton tunnistetietoihin.
Maksuja, mukaan lukien debit- ja credit-korteilla suoritetut maksut, käsittelevät kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, eikä Goodyear käsittele tai säilytä credit- tai debit-korttisi tietoja Sivuston kautta tehtyjen maksutapahtumien yhteydessä.  

Seuraukset, jos kieltäydyt antamasta henkilötietoja

Sinulla ei ole mitään lakisääteistä velvoitetta antaa Goodyearille henkilötietojasi. Huomaa kuitenkin, että joissain tilanteissa henkilötietoja antamisesta tai evästeiden tai selainasetusten hyväksymisestä kieltäytyminen voi heikentää selauskokemustasi ja estää sinua käyttämästä joitain Sivuston ominaisuuksia.
Sen vuoksi aina, kun henkilötietoja kerätään (esim. lomakkeilla), ilmoitamme, onko tietojen antaminen pakollista (esim. tähdellä) ja kerromme, mitä pyydettyjen tietojen antamatta jättämisestä seuraa.

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Sivustossamme voidaan käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. Eväste on tekstitiedosto, joka voidaan sijoittaa tietokoneeseesi, laitteeseesi tai järjestelmääsi, kun käyt Sivustossamme. Evästeiden avulla Goodyear voi palvella Sivustossamme kävijöitä paremmin tarjoamalla mukautetun käyttökokemuksen. Ne sisältävät tietoja, jotka kerätään laitteestasi ja lähetetään takaisin Sivustoon jokaisella käyntikerralla, jotta Sivusto muistaa toimesi ja mieltymyksesi ajan mittaan. Kerätyt tiedot eivät sisällä nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa eikä sähköpostiosoitetta.

Turvallisuus

Ottaen huomioon käsittelyn vallitsevan teknologian tason, käyttöönottokustannukset ja luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien vaihtelevan todennäköisyyden ja vakavuusasteen Goodyear ryhtyy asianmukaisiin toimiin suojatakseen hallussaan olevia henkilötietoja menetyksiltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, julkaisulta, muuttamiselta ja tuhoamiselta ja reagoidakseen henkilötietojen väärinkäytöksiin, menetyksiin tai luvattomaan käyttöön.
Goodyearin keräämiä tietoja voidaan säilyttää kolmansien osapuolten tietojensäilytysjärjestelmissä (katso jäljempää kohta Kolmansien osapuolten vastaanottajat). Näissä tapauksissa Goodyear edellyttää myös noiden kolmansien osapuolten käyttävän suojauskäytäntöjä ja -järjestelmiä tietojen turvallisuuden takaamiseksi.

Käsittelyn tarkoitukset ja lakisääteinen peruste

Käsittelyn tarkoitukset


Goodyear ja Goodyearin puolesta toimivat käsittelijät käyttävät Goodyearille antamiasi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:  
• käyttäjän rekisteröinti ja hallinta (kuten tilin hallinta ja kysymyksiin vastaaminen)
• ostostesi, maksujesi, palautustesi, takuidesi tai ostohyvitystesi käsitteleminen, tallentaminen ja seuraaminen
• tuotteiden tai palveluiden tilaaminen
• Sivustomme käytön mittaaminen (mukaan lukien käyttötilastojen valmistelu)
• markkinointisähköpostien lähettäminen tietyin väliajoin tuotteistamme, erikoistarjouksista tai tiedoista, jotka voivat kiinnostaa sinua tai työnantajaasi, käyttämällä (mahdollisesti) antamaasi sähköpostiosoitetta
• kutsuminen osallistumaan verkkotutkimuksiin
• palautteen pyytäminen tuotteista ja palveluista
• Sivustomme parantaminen
• viestintä kanssasi liittyen sinulta saamaamme pyyntöön.
Antamiasi verkon rengastakuun rekisteröintitietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.  

Käsittelyn lakisääteinen peruste

Meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja, jollei meillä ole pätevää lakisääteistä perustetta. Sen vuoksi käsittelemme henkilötietoja vain, jos
• olemme saaneet siihen sinulta ennakolta luvan
• käsittely on tarpeen voidaksemme suorittaa sopimusvelvoitteemme sinulle tai tehdä sopimusta edeltäviä toimia pyynnöstäsi
• käsittely on tarpeen lakisääteisten tai säädösperusteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (esim. vero- tai tilinpitovaatimukset)
• käsittely on tarpeen Goodyearin lainmukaisten intressien vuoksi eikä vaikuta sinun intresseihisi tai perusoikeuksiisi tai -vapauksiisi liiaksi. Huomaa, että käsitellessämme henkilötietojasi tällä perusteella pyrimme aina säilyttämään tasapainon lainmukaisten intressiemme ja yksityisyytesi välillä.
Esimerkkejä tällaisista lainmukaisista intresseistä:
• kustannustehokkaista palveluista hyötyminen (esim. voimme päättää käyttää tietojen käsittelyyn tiettyjä ulkoisten toimittajien tarjoamia ympäristöjä)
• tuotteidemme ja palveluidemme tarjoaminen asiakkaillemme tai mahdollisille asiakkaille
• asiakassuhteiden ja -tietojen parempi hallinta ja hallinnointi
• asiakkaillemme tarjoamiemme palveluiden laadun parantaminen ottamalla huomioon asiakkaiden viestintätapa- ja -tiheysmieltymykset (puhelin, sähköposti jne.)
• asiakkaidemme Goodyearin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen mittaaminen ja markkinointisähköposteilla tehtävän asiakasviestinnän selkeyttäminen muun muassa tilastollisilla ja muilla tutkimuksilla ja tietoja analysoimalla sähköpostien tilan (ei toimitettu, toimitettu, avattu) perusteella
• Goodyearin mahdollisuus tarjota asiakkaille räätälöityä markkinointi- ja tarjoussisältöä siten, että Goodyear pystyy markkinoimaan tuotteitaan paremmin
• liiketoimintamme tai sen omaisuuden myyminen tai jos kolmas osapuoli hankkii käytännöllisesti katsoen kaiken omaisuutemme, jolloin henkilötiedot voivat muodostaa osan myymästämme omaisuudesta
• petosten tai rikollisen toiminnan, tuotteidemme tai palveluidemme sekä IT-järjestelmiemme, -arkkitehtuurimme ja -verkkojemme väärinkäytön estäminen
• yrityskohtaisten ja sosiaalisten vastuutavoitteidemme täyttäminen.

Kolmansien osapuolten vastaanottajat

Voimme siirtää henkilötietoja henkilöstömme jäsenille (siinä määrin kuin he niitä tarvitsevat tehtäviensä tekemiseen) ja muille Goodyear-konsernin yrityksille. Tällaiset konsernin muut yritykset toimivat joko toisena hallinnoijana (jolloin saat erikseen tiedon tästä käsittelystä) tai vain käsittelevät henkilötietoja hallinnoijan puolesta ja pyynnöstä (toimimalla siis käsittelijänä).
Voimme lisäksi siirtää henkilötietojasi kolmansien osapuolten käsittelijöille Goodyear-konsernin ulkopuolelle edellä lueteltujen tarkoitusten saavuttamisessa siinä määrin kuin he niitä tarvitsevat toimiakseen antamiemme ohjeiden mukaisesti.
Tällaisia kolmansien osapuolten käsittelijöitä ovat
• (IT-)palveluntarjoajamme, pilvipalveluiden tarjoajamme ja tietokantojemme tarjoajat
• konsulttimme, toimittajamme ja palveluntarjoajamme, jotka auttavat Goodyearia tuotteidensa ja palveluidensa myynninedistämisessä ja markkinoinnissa, säilyttävät ja analysoivat henkilötietoja, laativat käyttäjä- ja kuluttajaluokituksia, -arvioita ja -tutkimuksia, viestivät kanssasi Goodyearin puolesta ja käsittelevät ja suorittavat liiketoimia, mukaan lukien renkaiden ostot ja asennukset ja/tai muut ajoneuvopalvelut, ja suorittavat muita tarpeellisia toimia markkinointiviestinnän tai -palveluiden tarjoamiseksi Sivuston käyttäjille ja asiakkaille.
Henkilötietojasi voidaan paljastaa myös
• kolmansille osapuolille, joille siirrämme sovellettavan sopimuksen mukaisia oikeuksiamme tai velvoitteitamme
• kansalliselle ja/tai kansainväliselle säätelevälle, toimeenpanevalle tai välittävälle taholle tai oikeusistuimelle, kun sovellettava laki tai säädös tai tahon pyyntö meidät siihen velvoittaa
• keskitetylle tai paikalliselle viranomaisjaostolle ja muille lakisääteisille tai julkisille tahoille.
Käyttäjien verkon rengastakuun rekisteröintilomakkeeseen kirjoittamia tietoja ei anneta kolmansille osapuolille, ellei laissa toisin määrätä.

Tietojen siirtäminen yli rajojen

Goodyearin sisällä tai ulkopuolelle siirrettyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myös EU:n jäsenmaista, Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta muodostuvan Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella olevassa maassa.
Jos henkilötietojasi siirretään ETA:n ulkopuolelle, sitoudumme ennen siirtoa noudattamaan Euroopan komission hyväksymiä EU:n mallisopimuslausekkeita taataksemme siirrettyjen henkilötietojen suojauksen tason. Voit pyytää lisätietoja tästä ja saada kopion asiaan liittyvistä suojaustoimista, joihin on ryhdytty, käyttämällä jäljempänä kuvattuja oikeuksiasi (katso osio Sinun oikeutesi).

Henkilötietojesi säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeen tässä Käytänteessä kuvatun tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (ellei soveltuva lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa). Säilytämme kuitenkin pidempään henkilötiedot, jotka liittyvät ostamiisi tuotteisiin, jotta voimme täyttää paikallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset (kuten verotusta ja yritystoimintaa koskevat lait sekä säilytys takuuta varten).
Jos henkilöt kuitenkin haluavat poistattaa henkilötietonsa tietokannoistamme ennen tämän ajan päättymistä, he voivat pyytää sitä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Sinun oikeutesi

Sinulla on pääsyoikeus henkilötietoihisi, joita Goodyear käsittelee tämän Käytännön mukaisesti. Jos uskot, että sinua koskevat tietomme ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit myös pyytää niiden korjaamista. Goodyear korjaa tällaiset tiedot viipymättä.
Lisäksi sinulla on oikeus
• pyytää henkilötietojesi poistamista
• pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• peruuttaa suostumuksesi, jos Goodyear on hankkinut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (tämän peruutuksen vaikuttamatta peruutusta edeltävän käsittelyn laillisuuteen)
• vastustaa henkilötietojesi käsittelemistä suoramarkkinointitarkoituksiin
• vastustaa henkilötietojesi käsittelemistä muihin tarkoituksiin tietyissä tapauksissa, joissa Goodyear käsittelee henkilötietojasi muihin laillisiin perusteisiin kuin suostumukseesi perustuen
ja Goodyear kunnioittaa tällaisia pyyntöjä, peruutuksia tai vastustuksia sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.
Lisäksi sinulla on oikeus tiedon siirtämiseen. Se on oikeus saada Goodyearille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tällaisten henkilötietojen siirtoa kolmannelle osapuolelle Goodyearin sitä estämättä ja sinua koskevien luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisesti.
Käytä edellä mainittuja oikeuksia lähettämällä sähköpostia sekä kaksipuolisen skannauksen/kopion henkilökortistasi tai passistasi tunnistamistarkoituksiin osoitteeseen privacy_office@goodyear.com.
Jos et halua vastaanottaa sähköpostia tai muita viestejä Goodyearilta, säädä viestintäasetuksiasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy_office@goodyear.com. Goodyear vastaa kaikkiin pyyntöihin nimien poistamisesta postitus- tai sähköpostilistoilta sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Jos sinulla on kysyttävää tai tyytymättömyydenaiheita liittyen siihen, kuinka Goodyear käsittelee henkilötietojasi, kerro meille siitä lähettämällä viesti osoitteeseen Goodyear Finland Oy, Att. Nordic Data Privacy, P.O. Box 38181, SE-100 64 Stockholm tai sähköpostitse osoitteeseen privacy_office@goodyear.com. Paneudumme kysymykseesi tai valitukseesi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Muut verkkosivustot

Sivustossa voi olla linkkejä muihin kuin Goodyearin sivustoihin. Me pyrimme lisäämään sivustoomme vain sellaisia linkkejä, jotka johtavat korkealaatuisille ja tietosuojaa kunnioittaville sivuille. Goodyear ei kuitenkaan ole vastuussa muiden kuin Goodyearin sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Lapset

Goodyear ei tietoisesti kerää, käytä tai julkista mitään lasten alle asuinmaassa asetetun ikärajan henkilötietoja (kuten nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa) minkään Sivuston kautta hankkimatta ennakkoon suostumusta vanhemmalta tai lakisääteiseltä huoltajalta. Goodyear ei salli alle tämän asetun ikärajan lasten rekisteröityvän tai osallistuvan Sivustossa oleviin kilpailuihin tai kampanjoihin. Jos alle tämän asetetun ikärajan lapsen vanhempi tai huoltaja uskoo lapsen antaneen henkilötietoja Goodyearille, kyseisen vanhemman tai huoltajan tulee ottaa Goodyeariin yhteyttä tietojen poistamiseksi Goodyearin järjestelmistä. Jos Goodyear saa tietoonsa, että sen Sivustossa on alle tämän asetetun ikärajan lapsen henkilötietoja ja jos kyseiset tiedot voidaan noutaa arkistosta, me poistamme tiedot arkistoistamme.
Lisäksi kaikkien alle  tämän asetetun ikärajan lasten tulee pyytää vanhemman tai huoltajan lupa ennen henkilötietojen antamista Sivustoon.

Tämän Käytännön päivitykset

Tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojesi käsittelyyn tulevaisuudessa tehtävistä päivityksistä ilmoitetaan sinulle etukäteen Sivustossamme (ponnahdusikkunalla tai muutoin) sekä tavanomaisten viestintäkanaviemme kautta (esim. sähköpostitse, mikäli mahdollista).

 

1 Tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojesi käsittelyyn tulevaisuudessa tehtävistä päivityksistä ilmoitetaan sinulle etukäteen Sivustossamme (ponnahdusikkunalla tai muutoin) sekä tavanomaisten viestintäkanaviemme kautta (esim. sähköpostitse, mikäli mahdollista).

2 Tunnistettava luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti viittaamalla tunnistetietoon, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin, verkkotunnisteeseen tai vähintään yhteen kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvään tekijään.