EU-rengasmerkinnän kuvaus

Toukokuusta 2021 alkaen tulee voimaan asetus (EU) 2020/740, joka muuttaa renkaiden merkintätapaa. Lue lisää rengasmerkinnästä ja uudesta renkaiden energialuokituksesta.

Renkaan tietojen tarkistaminen

Goodyear on tehnyt uuden rengasmerkinnän parissa tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa tarkoituksenaan teollisuuden innovaatioiden edistäminen sekä kuluttajien auttaminen tietoon perustuvien rengaspäätösten tekemisessä. Uskomme, että uusi EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajille entistä tarkempia ja vertailukelpoisempia tietoja renkaan ominaisuuksista ja helpottaa valinnan tekemistä renkaita ostettaessa. Lisäksi uuden EU:n rengasmerkinnän myötä verkossa on saatavilla yksityiskohtaista tietoa, joten niin kuluttajat kuin ammattilaisetkin voivat valita tarpeittensa mukaisen renkaan entistä helpommin. Seuraavissa kohdissa kerromme tarkemmin rengasmerkinnästä.

EU:n rengasmerkintää ja ominaisuuksien luokituksia sekä niiden ulkoasua on hieman muokattu uusien asteikkojen vuoksi. Aiemmassa rengasmerkinnässä oli nähtävissä ainoastaan vierintävastus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu. EU:n uudessa rengasmerkinnässä on lisätietoja renkaiden suorituskyvystä lumella ja jäällä. Märkäpito ja vierintävastus ilmoitetaan nyt merkinnässä viisiportaisella asteikolla A–E vanhan seitsenportaisen asteikon sijaan.

5 luokkaa E:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)

Vaikutus voi vaihdella ajoneuvojen ja ajo-olosuhteiden mukaan, mutta ero E- ja A-luokkien välillä kokonaisen rengassarjan osalta voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 7,5 %* ja jopa enemmän kuorma-autoissa. Polttoaineen kulutus ja liikenneturvallisuus ovat riippuvaisia kuljettajien käyttäytymisestä, ja ekologinen ajaminen voi vähentää polttoaineenkulutusta merkittävästi.

Huomaa: polttoaineen kulutus ja liikenneturvallisuus ovat riippuvaisia kuljettajien käyttäytymisestä, ja ekologinen ajaminen voi vähentää polttoaineenkulutusta merkittävästi.

5 luokkaa E:stä (pisin jarrutusmatka) A:han (lyhin jarrutusmatka)

Vaikutus voi vaihdella ajoneuvojen ja ajo-olosuhteiden mukaan, mutta jarrutuksessa E- ja A-luokan jarrutusmatkan ero neljän samanlaisen renkaan sarjassa voi olla jopa 30 % lyhyempi (esim. 80 km/h nopeudella tämä voi olla jopa 18 metriä lyhyempi jarrutusmatka)*. Jarrutusmatka tulee aina huomioida.

Desibeli dB(A) -meluarvon lisäksi kirjain (A:sta C:hen) näyttää, ylittääkö renkaan ulkoinen vierintämelu Yhdistyneiden Kansakuntien säännöksen 117 pakollisen raja-arvon.

(C-luokka = meluisempi rengas), rengasmelu on korkeampi kuin YK-raja

(B-luokka = keskiverto rengas) yli 3 dB raja-arvon alapuolella

(A-luokka = hiljainen rengas).

HUOM: Renkaiden ulkoinen vierintämelu ei korreloi täysin ajoneuvon sisämelun kanssa.